351.000 människor var arbetslösa i januari, 44.000 fler än i januari för ett år sedan. Det innebär att arbetslösheten ökade från 6,4 till 7,3 procent på ett år.

I stort sett hela ökningen beror på att fler män blir arbetslösa. På ett år ökade antalet män med 41.000 till189.000 i januari.

Detta enligt Statistiska centralbyråns siffror för befolkningeni åldrarna 16-74 år.

Allra hårdast drabbas ungdomarna. 136.000 unga i åldrarna 16-64 år var arbetslösa i januari. Det är 19.000 fler än för ett år sedan. På ett år har ungdomsarbetslösheten ökat med fem procentenheter till 24,1 procent i januari 2009.

Antalet sysselsatta minskade med 16.000 till knappt 4,5 miljoner. Minskningen är inte statistiskt säkerställd.

Antalet anställda minskade något till fyra miljoner. Antalet tillfälligt anställda minskade med 45.000 på ett år. Det innebär att antalet fasta jobb ökade något under det senaste året.