Tjänstesamhället bygger på en stadig produktion av varor. Och denna nya tjänstesektor betyder inte alls sänkt produktivitet.

Sandro Scocco, chefsekonom på Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS), vill korrigera bilden av tjänstesamhället i en analys.

– Dagens grova uppdelning i varutillverkning och tjänstesektor förvirrar mer än förtydligar. Sanningen är att kärnan i ekonomin fortfarande är varor i en eller annan form.

Sandro Scocco medger att de flesta på arbetsmarknaden producerar tjänster:

– Men vi har fått allt fler tjänster som är kopplade till olika former av prylar och produkter, säger han.

Ökande produktivitet
ITPS spräcker i sin analys också myten att tillväxten faller när tjänstesektorn ökar. Bakgrunden till den föreställningen är att vi hittills inte gjort skillnad på olika sorters tjänster, enligt Sandro Scocco.

Personliga tjänster – som barnomsorg, äldrevård och klippning – går oftast inte att rationalisera, och där är produktiviteten också låg.

Men det gäller inte icke-personliga tjänster – som finansiella uppdrag, handel och företagsservice. De liknar mer varuproduktionen och har i många fall också en direkt koppling till den.

Och i de icke-personliga tjänsterna ökar produktiviteten. ITPS har funnit att de mellan 1960 och 2005 växte snabbare än varuproduktionen. Hela tjänstesektorns ökning kommer därmed från icke-personliga tjänster.

Tätare koppling
Inom fordonsindustrin blir kopplingen mellan varutillverkning och tjänster allt tätare.

I själva produkten – bilen – finns en mängd tjänster inlagda. Det handlar om design och datatjänster (en bil i dag innehåller mer IT än Neil Armstrongs månlandare).

Till det kommer alla de tjänster som bilproduktionsföretaget konsumerar: administration, juridik, finansiella tjänster, marknadsföring, försäljning, catering och olika andra former av företagsservice.

Och kopplat till bilköpet finns sedan ytterligare tjänster för kunden – som avbetalningsköp och försäkringar.

– Vi borde tala om varuindustriella komplex i stället för om varutillverkning och tjänstesektor, säger Sandro Scocco. Det speglar bättre de invecklade samband som finns kring en produkt där tillverkning och tjänster är nära sammankopplade.   

Ensidigt tillverkningsperspektiv
Och allt fler industriföretag marknadsför numera tjänster kopplade till produkten. ABB säljer servicekontrakt. Ericsson erbjuder utbildning, installation och service till sina mobilsystem.

– Poängen är att det inte går att tänka bort bilen, själva produkten är utgångspunkten för all den här verksamheten.

I statistiken kan vi se att tjänsteexporten ökat. Men när siffrorna bryts ner står det klart att mycket är kopplat till våra stora tillverkningsföretag.

Sandro Scocco tycker därför att näringspolitiken i Sverige haft ett alltför ensidigt tillverkningsperspektiv.

– Tillverkningen är viktig, men den kanske inte ens är huvudsaken. Det gäller att vara duktig i alla leden, från utveckling till tillverkning och därefter också på hur produkten tas ut till konsumenten.

Peeter-Jaan Kask
Skriv ett e-postbrev till redaktionen