Saab har ingen framtid inom General Motors. Företagets öde avgörs av den svenska regeringen. Det var beskedet när GM i natt la fram sin överlevnadsplan.

Överläggningar mellan Saabs ägare, amerikanska General Motors, och den borgerliga regeringen om stödåtgärder har pågått sedan i höstas. 3.700 anställda i Trollhättan har lika länge väntat på besked.

– Vi har ännu inte funnit en lösning. Vi på GM behöver gå vidare och verkställa vår plan. Om den inte går ihop med den svenska regeringens målsättningar har vi förståelse för det och kommer då att vidta alternativa åtgärder, säger Frederick Henderson, GM:s verksamhetschef.

Den amerikanska bilkoncernens plan är att göra Saab till ett självständigt bolag redan till årsskiftet för att sedan säljas. GM hävdar att statligt stöd måste föregå en försäljning, eftersom pengar strömmar ut ur verksamheten.

Rekonstruktion?
I GM:s planer ligger att koncernens finansiella tillskott till det svenska dotterbolaget upphör. Om bolaget inte kan komma överens med den svenska regeringen hotar det med att låta Saab ansöka om företagsrekonstruktion i Sverige, eventuellt redan denna månad.

– Jag kan inte föreställa mig ett scenario där vi skulle fortsätta ha betydande ägande i Saab. Möjligen skulle vi, på armlängds avstånd, kunna erbjuda tekniskt stöd. Någon behöver ta över verksamheten inom den närmaste tiden, säger vd:n Rick Wagoner.

Regeringskrav
Uttalandena kom i samband med att den krisdrabbade biljätten gav sin redogörelse till den amerikanska regeringen. Bolaget måste redovisa att åtgärder vidtas för komma på fötter igen.

Överlevnadsplanen är en förutsättning för att få behålla de statliga nödlånen som beviljades i december. Lånen gavs för att rädda GM ur en akut kassakris. Bolagets ekonomiska läge är fortsatt kritiskt och det ber nu om ytterligare krediter.

“Finurlig lösning”
Matts Carlsson, bilanalytiker på Göteborg Management Institute, kallar den lösning som General Motors presenterade för Saab natten till onsdag för "finurlig".

– Jag tolkar rekonstruktion som att man kommer att begära någon form av ackord när det gäller fordringarna från leverantörerna, säger han till TT.

Saab Automobile har omkring 4.100 anställda. Cirka 3.700 av dessa finns i Trollhättan. Saab har även lager i Nyköping och ett kontor i Stockholm.

Facket ger efter
Att göra sig av med Saab är ett sätt för koncernen att spara pengar och koncentrera sig på färre varumärken. Saabplanerna var en av få konkreta sparåtgärder som presenterades i natt.

I övrigt framkom att ytterligare fem fabriker i USA ska läggas ned. Dessutom har en preliminär överenskommelse om fackliga eftergifter nåtts med bilarbetarfacket. Den stora knäckfrågan i förhandlingarna, sjukvårdsförmåner för pensionerade GM-anställda, återstår dock att lösa.