Det blir inget nytt huvudavtal. I alla fall inget som bygger på det förslag LO och PTK idag lämnade över till Svenskt Näringsliv.
– Det kan inte på något sätt ligga till grund för de fortsatta förhandlingarna, säger Jan-Peter Duker, vice vd för Svenskt Näringsliv.

Jan-Peter Duker är besviken på det förslag till ett nytt huvudavtal som han i dag, onsdag, tog emot från LO och PTK. Han säger att arbetsgivarna gått in i förhandlingarna med två tydliga krav. Det första är att strejkrätten ska begränsas och det andra är att lagens turordningsregler vid uppsägning ska bort.

Kompetens och skicklighet ska avgöra vilka som får behålla jobben vid arbetsbrist och inte anställningstid, anser Svenskt Näringsliv.

"Ingen kompromissvilja"
Trots att hårdare regler för sympatiåtgärder ingår i fackens förslag anser Jan-Peter Duker att LO och PTK inte visar någon kompromissvilja alls i sitt förslag.

– De har inte tillgodosett våra önskemål på en enda punkt, utan snarare förvärrat allt, säger han.

Den främsta försämringen anser han vara fackets förslag till förstärkt omställningsstöd. Det skulle innebära att arbetsgivare får betala för en förlängd uppsägningstid om de gör undantag från turordningen genom en avtalsturlista.

– Särskilt i en tid som denna behöver arbetsgivare möjlighet att behålla kompetensen vid neddragningar, och då kan man inte göra det svårare, säger han.

Sista mars stängs fönstret
Förhandlingarna fortsätter nästa vecka. Då kommer Svenskt Näringsliv lämna över ett eget förslag på hur huvudavtalet ska se ut.

Ett nytt huvudavtal ska vara klart före den sista mars, annars läggs förhandlingarna ner. Enligt Jan-Peter Duker är det inte mycket som i dagsläget talar för att parterna kan komma överens.

– Jag är dyster när det gäller framtiden, säger han.