En upprensning ska ske bland företag som hyr ut personal. Bemanningsföretagen har infört auktorisation för sina medlemmar. Vid en årlig kontroll ska tolv villkor uppfyllas.

Etiska regler, kollektivavtal och ansvarsförsäkring är några av förutsättningarna för att bli medlem och godkänd av Bemanningsföretagen. Auktorisationen har varit frivillig i flera år men är obligatorisk från mitten av februari.

– Våra medlemmar har efterlyst någon form av bevis på att man är seriös. Det är ett demokratiskt beslut i organisationen som nu träder i kraft, säger Lena Martinell Åkerblom, informationsansvarig för Bemanningsföretagen.

60 tidigare medlemmar har valt att inte ansöka om auktorisation.

– Många olika orsaker kan ligga bakom, exempelvis kanske de inte vill ha kollektivavtal eller att de helt enkelt inte hyr ut personal längre, säger Lena Martinell Åkerblom.

Ett företag utan auktorisationen får det svårare att slå sig in i branschen, tror Lena Martinell Åkerblom.

– Uppdragsgivare vill veta vem de hyr tjänster av, säger hon.

En nämnd med representanter från fackförbunden och branschen ska granska medlemmarna varje år. Följs inte reglerna, utesluts medlemmen. Organisationen har i dag 259 auktoriserade medlemmar.