Kärnkraften är en aktuell politisk fråga som blivit intressant att mäta för flera institut som gör opinionsundersökningar. Siffrorna är olika men trenden är densamma – allt fler är positiva till kärnkraft. Men hur många är de?

Frågorna om ny kärnkraft har ställts efter regeringspartiernas överenskommelse men innan den rödgröna oppositionen kommit med sitt förslag, som åter kan ändra opinionen.

– År 2003 blev de som vill använda kärnkraft fler än de som vill avveckla. Det visar våra kurvor, säger Sören Holmberg, statsvetare vid SOM-institutet vid Göteborgs universitet som gjort mätningar sedan 1986 om svenska folkets inställning till olika energikällor.

Hela tiden har också andelen som vill bygga nya kärnkraftverk ökat. Men de är fortfarande i en minoritet, enligt SOM-institutets mätning år 2007. Den 12 mars presenterar SOM nya siffror.

Stor skillnad mellan könen
Det är främst män som vill ha kärnkraft. Ingen fråga ger upphov till så stora skillnader mellan könen, enligt Sören Holmberg. 67 procent män för kärnkraft jämfört med 36 procent kvinnor i SOM:s mätning år 2007.

– Skillnaden är jättestor och det har den varit ända sedan folkomröstningen 1980, säger Sören Holmberg.

Beroende på exakt hur frågan ställs kan också svaren variera kraftigt.

De frågorna som Sifo ställt handlar om hur många som vill ersätta nuvarande tio kärnkraftverk med nya, i enlighet med regeringspartiernas uppgörelse.

– Att så många som 55 procent vill bygga nya kärnkraftverk är en hög siffra. Det är en förändring, säger Toivo Sjörén.

Allmänt ställd fråga
Demoskops undersökning visade 70 procent som ville ha kärnkraften kvar långsiktigt. Men frågan var mer allmänt ställd och inte inriktad på just nya kärnkraftverk. Bland socialdemokraterna var det 68 procent som ville ha kärnkraften kvar, enligt Demoskop.

Sifos undersökning visar att hälften av S-sympatisörerna kan tänka sig nya kärnkraftverk när de gamla tjänat ut. Men en stor minoritet, 41 procent, tycker det är en dålig idé.

– Partiet är delat i frågan. Det är inte helt självklart vad man tycker, säger Toivo Sjörén.

LO är enligt Sifo lika delat som Socialdemokraterna. 50 procent tycker regeringspartiernas förslag är bra och 38 procent att det är dåligt.