I sommar ska nya yrkeskurser för arbetslösa och andra komma igång – yrkesvux. Men satsningen döms redan ut.

– Regeringens nya yrkesvux kommer inte att ge utbildningsmöjligheter för särskilt många av dem som nu blir arbetslösa, säger Mats Söderberg, som är ansvarig för vuxenutbildning hos Sveriges Kommuner och Landsting.

Hans bedömning är att 5.000 personer kommer delta i sådana yrkesutbildningar i år. Mats Söderberg jämför med det tidigare Kunskapslyftet, som omfattade 100.000 personer per år som mest, och med arbetsmarknadsutbildningarna som haft mellan 60.000 och 70.000 deltagare per år när de varit som störst.

Yrkesvux 1 juli

Regeringens plan är att yrkesvux ska införas den 1 juli. Utbildningsformen riktar sig till arbetslösa och andra som behöver ändra yrkesbana. Den innehåller särskilda yrkeskurser på gymnasienivå.

– Jag tror det behövs mer pengar till utbildning och att det behövs både till nya yrkesvux och till allmän utbildning som motsvarar grundskolan och gymnasiet, säger Mats Söderberg.

De flesta kommuner har redan komvux – den kommunala vuxenutbildningen som vänder sig till dem som fyllt 20 år. Men antalet deltagare har nästan halverats sedan slutet av 1990-talet och var förra läsåret ungefär 170.000.

Nedgången beror i stor utsträckning på att fler fick jobb innan lågkonjunkturen tog fart.

Ingen pott för arbetslösa
Men det finns ingen riksomfattande utbildningssatsning för alla dem som håller på att bli arbetslösa i vinter. Utbildningsmöjligheter finns, förutom i komvux och yrkesvux, i det vanliga utbildningssystemet och för vissa i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar.

– Det finns ingen särskild pott för nya arbetslösa. Vi utgår alltid från arbetsmarknadens och den enskildes behov. Vi ska dessutom alltid prioritera dem som står längst ifrån arbetsmarknaden, säger Eeva Vestlund på Arbetsförmedlingen.

Utvecklar kompetens
Enligt Arbetsförmedlingens planer kommer runt 15.000 personer att genomgå arbetsmarknadsutbildning i år. Arbetslösa har också en möjlighet att utveckla sin kompetens med praktikarbete. Den lokala arbetsförmedlingen bestämmer vilka som får gå arbetsmarknadsutbildning och vilka utbildningar som är lämpliga.

Möjligheterna att själv leta reda på en utbildning och gå den med bibehållen a-kassa är begränsade. Grundregeln är att den som studerar inte har rätt till a-kassa, men det finns några undantag som att studera på deltid.