För någon dag sedan hoppade Seko och Elektrikerna av samarbetet med IF Metall, Pappers och näringslivet i nätverket Framtidens energi.

Förklaringen är att det blivit för mycket fokus på kärnkraft. Så var det inte tänkt från början. Tanken var att titta på olika lösningar på framtidens energiförsörjning.

– Vi vill inte bli förknippade med kärnkraftslobbyn, säger Jan Rudén, Sekos ordförande.

– Det var inte ett nätverk för kärnkraft vi gick med i utan ett mycket bredare för framtida energilösningar där kärnkraften var en del. Men också vindkraft och andra förnybara energikällor skulle lyftas fram, säger Jan Rudén.

Den opionsundersökning som nätverket beställde av Demoskop fick bägaren att rinna över för de båda LO-facken. På frågan om kärnkraft också långsiktigt ska vara en del av energiförsörjningen svarade 70 procent av svenska folket ja.

– Undersökningen har använts till en ren kampanj för kärnkraft som Seko inte kan ställa sig bakom, säger Jan Rudén.

Han säger att Seko aldrig lagt in en krona i nätverket. Kostnaderna för webbplatsen framtidensenergi.nu, som Prime PR sköter, betalas av andra.