Sedan järnindustrin lades ner har befolkningen stadigt minskat. Men Norberg vägrar ge upp. Bergslagen ska bli mer attraktivt – genom det EU-finansierade framtidsprojektet Leader Bergslagen.

– Syftet är att arbeta underifrån. Riktlinjerna ska inte komma uppifrån, utan bygga på vad folk själva tycker och vill, berättar projektledaren Barbro Fischerström.

Leader är ett samarbete mellan elva kommuner i Bergslagen. Privat, offentlig och ideell sektor jobbar ihop. En tanke är att Norbergsborna och folk på de andra orterna ska ta egna initiativ och arbeta tillsammans.

– Vi har vacker natur, industritradition och enorm kulturhistoria. En stabil grund för ett levande Bergslagen som kommer leda till fler försörjningsmöjligheter och ökad inflyttning, säger Barbro Fischerström.

Hon har fått in ungefär 50 projektförslag från hela Bergslagen. Idéerna sträcker sig alltifrån renovering av en lada, till att etablera en månbas i en nedlagd gruva.

– Naturen i gruvor är inte helt olik miljön på månen, förklarar projektledaren med ett litet leende på läpparna.

Fem projekt
Fem projekt har hittills fått godkänt, ett är från Norberg: Ett antal gårdar med historia i bergsbruket har gått ihop för att locka besökare.

Sten Nordström satt i början av 1980-talet i ledningsgruppen för Norbergsmodellen. Uppdraget var att hitta ersättning för de jobb som gick förlorade när Spännarhyttan, ortens huvudnäring, lades ner 1981. Runt 270 arbetare förlorade jobbet som en direkt effekt av hyttans nedläggning. Fler drabbades hos underleverantörerna.

– Det hade varit bra om samma typ av finansiering hade funnits då, säger han.

Barbro Fischerström var inte med på Norbergsmodellens tid, men kan ändå se likheterna mellan projekten. Hon är positiv till att orten har en historia där människor går ihop och arbetar tillsammans för att göra den attraktiv.

Tappade sugar
Arne Pettersson, som då var chef på arbetsförmedlingen och ingick i Norbergsmodellens ledningsgrupp, kan dra paralleller till dagen situation.

– Konsekvenserna av varsel handlar om precis samma saker som man läser om i tidningarna i dag. Folk tappar sugen, och funderingar kring vad som kommer att hända dyker upp.

Norbergs kommun har ändå siktet inställt på framtiden. Och befolkningsfrågan är central. Ett uttalat mål är att öka invånarantalet till 6.500 före år 2015. Enligt kommunens kanslichef Staffan Mood betyder färre invånare mindre skatteintäkter, vilket i sin tur gör att det blir svårare att upprätthålla önskad kommunal service.

– Har vi ingen befolkning, så har vi ingen kommun – så enkelt är det.

Jonas Redmo och Martina Stenersjö
Skriv ett e-postbrev till redaktionen