Stramare amerikansk handelspolitik kan leda till handelstvister mellan USA och EU. Något som drabbar den blågula exporten.

USA ska ändra listan med europeiska matvaror som beläggs med 100-procentiga strafftullar. Listan är landets sätt att protestera mot EU:s förbud mot hormonbehandlat kött. Fler EU-länder kommer att beröras och varorna omsätter ett större belopp.

För svensk del tar lingonsylt och fryst griskött plats på strafflistan. Skorporna blir av med extratullen. 

– Vi uppfattar det som en upptrappning. Det är mycket störande för handeln att USA byter vilka varor som drabbas av strafftullar, eftersom detta skapar osäkerhet om vad som kommer att gälla framöver, säger Claes Hammar, ansvarig för handelsfrågor vid svenska ambassaden i Washington.

Amerikanarna gör sitt nya drag i hormonkriget med motiveringen att EU:s förbud strider mot världshandelsorganisationen WTO:s regler.
De omtvistade ”köpa amerikanskt-bestämmelserna” i stimulanspaketet behöver dock inte innebära att svenska producenter utestängs. Mellan Sverige och USA finns ett avtal om icke-diskriminering vid offentliga upphandlingar.