Slå vakt om de amerikanska jobben! Köp amerikanskt! Trycket är hårt på Barack Obama att ta en protektionistisk vänstersväng i handelspolitiken.

Varningar om ett förestående handelskrig har redan flugit över Atlanten.

I det enorma stimulanspaketet för att få fart på den amerikanska ekonomin slogs demokratiska kongressledamöter för att få in ”köpa amerikanskt-bestämmelser”. Staten ska ge förtur till amerikansktillverkade produkter när järn och stål upphandlas till byggprojekt. Förslaget möts av hård kritik från EU och Kanada.

Urvattnat
Barack Obama sattes under sin andra presidentvecka på prov i frihandelsfrågan och svarade med att detta inte är rätt tidpunkt att skicka protektionistiska signaler till omvärlden. I slutändan blev det ändå en form av ”köpa amerikanskt-bestämmelser” i stimulanspaketet, men med brasklappen att upphandlingen inte får strida mot USA:s internationella åtaganden.

– Symboliskt är det dåligt, säger Paul Blustein, handelsexpert vid Brookingsinstitutet. Men om det inte finns med riskerar politikerna en folkstorm, när tidningarna börjar publicera artiklar om skattepengar till kinesiska producenter. Det kan vara ett sätt att hålla protektionistiska påtryckningar i schack.

Liberala minstrar
Innan Barack Obama tillträdde fanns många farhågor kring demokratens hållning i handelspolitiken. Men hans utnämningar till regeringen indikerade tvärs emot att han inte planerar att slå in på en protektionistisk väg.

– De ledande personerna är alla skolade i liberal nationalekonomi, konstaterar Paul Blustein.

/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt 2009/jagdishbhagwati0709.jpg
– Att öka frihandeln under en djup ekonomisk nedgång är näst intill omöjligt. Huvuduppgiften är att se till att vi inte går åt andra hållet och backar tillbaka, säger Jagdish Bhagwati, professor vid Columbiauniversitetet.
 

Visst oråd väcktes dock när den nya finansministern deklarerade att Obamaregeringen anser att Kina manipulerar sin växelkurs. Handelsrelationerna mellan USA och Kina är spända. Bland demokraterna vill många se en hårdare linje mot kineserna. De anklagar Kina för att medvetet hålla nere valutakursen för att stimulera exporten.

Diktat
– Det finns ett tryck på regeringen att stilla Kinakritikerna i kongressen. Anklagelserna kan komma att användas som en förevändning för att upprätta handelshinder. Och det är inte alls en bra signal, säger handelsprofessorn Jagdish Bhagwati vid Columbiauniversitet.
Redan under valrörelsen ville Obama omförhandla det nordamerikanska frihandelsavtalet, Nafta. Han pläderade för en handelspolitik där hårdare krav på arbets- och miljövillkor skrivs in i avtalen. En hållning som många handelsexperter är kritiska till. De hävdar att kraven ofta tjänar protektionistiska syften.

– Det är ett sätt att säga: ”Vi är rädda för att konkurrera med er, därför vill vi se till att era villkor är lika med våra, för att minska konkurrensen.” Amerikanerna skulle aldrig acceptera att andra kom in och dikterade deras arbets- och miljövillkor, säger Jagdish Bhagwati.

Orättvis konkurrens
Barack Obama möter samtidigt en stark opinion från sitt eget parti i handelsfrågorna.

Särskilt hårt är trycket från den amerikanska fackföreningsrörelsen, vars väljarmobilisering bidrog till hans valseger. Facken anser att frihandelsavtalen har bidragit till jobbflykten.

Många av de nyinvalda demokraterna i kongressen gick till val på att slå vakt om de amerikanska jobben och arbetarna. Begränsad frihandel ses av dem som ett sätt att skydda jobben från orättvis konkurrens.

– Att öka frihandeln under en djup ekonomisk nedgång är näst intill omöjligt. Huvuduppgiften är att se till att vi inte går åt andra hållet och backar tillbaka, säger Jagdish Bhagwati.

Läs också: Artikeln "USA straffar svensk lingonsylt" 2009-02-12