/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt 2009/opinion_0609.gif

Två av tre i LO-opinion säger nej till nya kärnkraftverk.

Det vanligaste argument är att nya kärnkraftverk sätter stopp för satsningen på alternativen.

– Det enda sättet att motivera en ordentlig satsning på alternativa energikällor är ett stopp för kärnkraften, anser Claes Jonsson, brevbärare i Stockholm och aktiv i Seko.

Centerns helomvändning har inte påverkat stämningarna i LO-opinion. Motståndet mot nya kärnkraftverk är lika stort nu som för ett och halvt år sedan, när frågorna ställdes senast.

Motståndet mot nya kärnkraftverk är störst bland kvinnorna – men även bland männen är det en klar majoritet som säger nej.

39 procent vill avveckla kärnkraften så fort som möjligt – 30 procent av männen och 49 procent av kvinnorna.

Å andra sidan säger 70 procent ja till att köra de nuvarande kärnkraftverken så länge som möjligt. Uppenbarligen anser de att avvecklingen kommer att ta tid.

Flera nej-sägare hänvisar till folkomröstningen 1980, men Taina Johansson, elektriker på Ringhals och aktiv i Elektrikerförbundet, vill ha en ny folkomröstning.

– Opinionen har vänt. Jag arbetar med moderniseringsprojekten på Ringhals och känner mig trygg med säkerheten. De hårda kraven från Svenska strålskyddsmyndigheten kan ibland kan ibland tyckas ouppnåeliga, men reglerna måste följas. Jag är mer orolig för utländsk kärnkraft, resonerar hon.

Tuija Smura, butiksmedarbetare på Biltema i Örebro och klubbordförande i Handels, uppmanar LO-folket att tänka på miljön när de väljer elleverantör.

– Om alla väljer medlemsel får vi 100 procent vindkraft.