/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt 2009/karnkraftsprotest0709.jpg
Visby sommaren 2007. SSU-are ligger på marken och spelar döda i protest mot kärnkraften i allmänhet och avfallsfrågan i synnerhet. I bakgrunden kärnavfallsfartyget Sigyn.

Kärnkraft – då går tonläget upp i falsett. Folkomröstning och kongressbeslut sopas undan. Arbetarrörelsen måste tänka nytt när den politiska kartan ritats om, anser LO:s industrifack.

Demoskops senaste opinionsundersökning visar att 70 procent av svenska folket – och 68 procent av socialdemokraterna – anser att kärnkraft ska vara en del av en långsiktig energiförsörjning.

Vill LO:s industrifack ha en ny folkomröstning nu när opinionen ser ut att går er väg?

– Nej, bevare mig väl. Vi vill ha en uppgörelse över blockgränserna som inte utesluter kärnkraft. Både Kristdemokraterna och Centern har bytt fot sedan folkomröstningen. Det är nytt läge, säger Stefan Löfven, IF Metalls ordförande.

Kampen står mellan dem som tror att i första hand vindkraft, biobaserade värmeverk samt effektivisering kan ersätta tio kärnkraftverk och dem som anser att det är omöjligt.

Den borgerliga alliansens uppgörelse i förra veckan går ut på att tio nya kärnkraftverk kan byggas när de nuvarande skrotats. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet står enade bakom en avveckling, men har tackat ja till överläggningar med alliansen.

Mona Sahlin har blivit hårt ansatt av LO:s industrifack som vill att S-ledaren ska överge kongressbeslut och folkomröstning – och öppna för ny kärnkraft.

Regeringsplattform
Inför valet 2010 ska fem arbetsgrupper ta fram en rödgrön regeringsplattform. Klimat- och energifrågan blir övergripande för allihop.

– Vi kommer att presentera en plan som visar att det går att ersätta tio kärnkraftverk med förnybar energi främst i form av vindkraft, biokraftverk och genom att spara el, säger Per Bolund, MP:s representant i gruppen jobb och ekonomi.

Sverige kommer att ha överskott och basindustrin ska kunna köpa el till lågt pris även om all kärnkraft avvecklas om så där 20 år, lovar Per Bolund.

– Att redan nu säga att vi inte kommer att lyckas är defensivt. Det finns fortfarande stora säkerhetsrisker med kärnkraft och den förnybara energin utvecklas snabbt, säger han.

”Luftslott”
Men Stefan Löfven anser att de rödgröna bygger luftslott.

– De kommer inte att lyckas få fram en sådan plan. Vindkraften klarar sig för att den är kraftigt subventionerad medan nuvarande kärnkraft är billig, säger han.

Däremot är det oerhört dyrt att bygga nya reaktorer, något Stefan Löfven är medveten om.

Inga kablar
Han är inte för alliansens förslag att dra nya elkablar söderut. Nackdelarna med en utbyggd europeisk elmarknad är stora, anser han.

– Då kommer ännu mer av vår billigare el att skickas söderut och elbolagen kan höja priset, säger Stefan Löfven.

– Billig el är en konkurrensfördel som Sverige behöver med tanke på vårt geografiska läge, säger han.

Också Mona Sahlin har uttalat att hon är emot nya kablar söderut.

Fokus på förnybart
LO:s energibeslut vid senaste kongressen är att lägga fokus på förnybar energi men inte utesluta kärnkraft. En arbetsgrupp har bildats också inom LO som ska studera behovet av kärnkraft.

Regeringen har ansvar för att ta fram en ordentlig analys av framtidens energibehov. Därefter kan beslut tas om vilka energikällor som ska användas, anser Wanja Lundby-Wedin, LO:s ordförande.

– Allt har kommit att handla om kärnkraft. Jag tycker inte att Mona Sahlin ska göra upp om nya reaktorer, säger hon.

Med jämna mellanrum drar ett gammalt nätverk – med IF Metall, Pappers, Seko, Elektrikerna och arbetsgivarna – igång kampanjer för kärnkraften.

– Facken känner oro. Jag förstår det speciellt mot bakgrund av den ekonomiska krisen, säger Wanja Lundby-Wedin.

FAKTA / C och KD har bytt fot
Folkomröstningen 1980 ägde rum bara ett år efter kärnkraftsolyckan i Harrisburg i USA. Centerpartiet och Kristdemokraterna var en del av linje 3, den starkaste motståndaren mot kärnkraft.
I den senaste mätningen från Som-institutet vid Göteborgs universitet, år 2007, uppger 67 procent av männen men endast 36 procent av kvinnorna att de vill se mer kärnkraft.
På frågan om vilka energislag som föredras ligger sol, vind och vatten i topp.