Reaktionerna är mycket starka på att facken i huvudavtalsförhandlingarna kan tänka sig begränsningar av rätten till sympatiaktioner. Men det finns också de som kan tänka sig en sådan inskränkning i utbyte mot något annat.

Annika De Klonia, vice ordförande i Handels avdelning 20 i Stockholm, är besviken, upprörd och orolig för att fackens förhandlare kan tänka sig att skriva in begränsningar av möjligheterna till sympatistrejker i huvudavtalet.

– Det var ju just det här vi var oroliga för på gräsrotsnivå. Varför ger de sig överhuvudtaget in på att sälja sympatiaktioner?

Hon tycker det är svårt att förstå och lika svårt att resonera om alternativ, eftersom det inte finns någon information från de fackliga förhandlarna.

”Oacceptabelt”
Minst lika starkt reagerar Johan Lindholm, Byggettans ordförande.

– Det är helt oacceptabelt. Vi behöver konflikträtten. Utan den rubbas balansen mellan parterna. Det känns som en försvagning av fackens ställning är på gång.

Johan Lindholm tycker de borde ha framgått att Byggnads och andra fack inte vill veta av några försämringar av konflikträtten. LO har, enligt honom, inget mandat att genomföra försämringar. Dessutom vill han poängtera att varje fackförbund själv ska bestämma över sina konfliktåtgärder.

”Jävligt kasst”
Liknande tongångar kommer från Jeanette Stojic, som är ny i IF Metalls klubbstyrelse på Alfa Laval i Malmö. Hon tycker att förhandlarna som överväger begränsningar ska skämmas.

– Det känns jävligt kasst när de ger sig på sympatiaktionerna. Många fack står och faller med rätten till sympatiaktioner.

Hon tänker sig också situationer där ett fack kämpar för att teckna kollektivavtal. Utan sympatiaktioner kan det vara omöjligt att få tillstånd ett avtal.

Jeanette Stojic ifrågasätter huvudavtalsförhandlingarna helt. Hon kan inte se något vettigt skäl för facken att vara med i diskussionerna.

”Svårt att göra något”
William Frank, ordförande för verkstadsklubben på Volvo Lastvagnar i Umeå, tycker det är skönt att han är gammal och snart ska sluta med det fackliga arbetet.

– Vi måste ha möjligheten att ta till konflikt om vi inte kan komma överens med arbetsgivarna. I förslagen som är på gång ska en massa andra aktörer in. Det blir svårt att göra något och det blir svårt att förklara varför folk ska vara med i fackföreningen som inte längre kommer vara en kamporganisation utan en försäkringsförening. Jag tycker inte vi ska kliva undan på det här viset.

”Något annat i stället”
Alla är dock inte avvisande. Lena Fornstedt, ordförande för IF Metall på SSAB i Oxelösund, tycker inte det går att bedöma en enskild förändring utan hon vill se hela förslaget innan hon definitivt tar ställning.

– Jag tycker inte vi ska släppa rätten till sympatiaktioner, men jag kan tänka mig en reglering. Och då måste vi få något annat istället.

”Vill se helhet”
Olle Ludvigsson, ordförande för IF Metall på Volvo i Göteborg, har samma inställning. Han vill se helheten innan han gör någon bedömning.

”Inte så farligt”
Renaldo Tirone, ombudsman hos Seko i Malmö, tycker visserligen att facken omedelbart borde avbryta förhandlingarna om ett nytt huvudavtal, eftersom de inte har något att vinna på dem just nu. Men han tycker det inte skulle vara särskilt farligt att skapa begränsningar för sympatiaktioner. Så fungerar det ju i praktiken i dag. En sådan förändring skulle vara ett billigt sätt att få något annat.

Han är samtidigt skeptisk till begreppet ”god sed”.

– Så snart bläcket torkat går arbetsgivarna bakom ryggen på oss. Se bara på svenskt Näringsliv som betalade Lavals rättegångskostnader i EU:s domstol.

”Måste kunna agera snabbt”
Elektrikerförbundets ordförande Stig Larsson säger att LO:s stora förhandlingsdelegation inte behandlat något förslag om inskränkningar av möjligheten till sympatiaktioner. Han säger att han inte skulle vara för ett sådant förslag. Facket måste ha möjlighet att agera snabbt.

Han berättar också att Elektrikerförbundet har svårt för förslagen om att medlare skulle få större makt i förhandlingarna. Elektrikerförbundet tycker att det fungerar bra i dag.

Läs också: artikeln ”Facken kan gå med på tidsgräns för sympatistrejker” 2009-02-11