Sopstrejken i Stockholm är över. Sopgubbarna är redan tillbaka i arbete.
– Vi var inte beredda att diskutera de här frågorna under pågående strejk, säger Hans-Göran Grännby, vd för LLAB.

Företaget har haft fortlöpande kontakt med några dem som lagt ner arbetet under den vilda strejken som startade i fredags.

Renhållningsföretaget LLAB gjorde klart att ledningen var beredd att sätta sig ner och diskutera de frågor som förorsakat strejken, men bara under förutsättning att den lades ner.

Därför är strejken nu nedlagd.

– Jag har respekt för missnöjet men inte för att man strejkar. De frågor som ska diskuteras är allt ifrån arbetsmiljöproblem till ett eventuellt lokalt avtal för personalen som arbetar inom de tre aktuella områdena, säger Göran Grännby.

Poänglistor
Från och med den 1 april ska företaget ta över sophämtningen i en stor del av Stockholm.

Renhållningspersonalen vill bland annat ha kvar poänglistor i lönesystemet.

– Det är en av frågorna vi får diskutera. Det är i så fall om man kan träffa ett lokalt avtal för de här tre områdena som vi pratar om. Men jag kan inte föregå diskussionen eftersom den inte ens är påbörjad.

Arbetsbelastning
En annan fråga som måste avhandlas är arbetsbelastningen som den nya upphandlingen innebär för sopåkarna.   

– Men det är egentligen i första hand en fråga för Transport och Biltrafikens arbetsgivareförbund, säger Göran Grännby.

Företaget siktar nu i första hand in sig på att få in soporna.

– Sedan utgår jag ifrån att några ur den här arbetsgruppen sätter sig tillsammans med oss. Jag kan inte säga när det blir, säger Göran Grännby.

Containrarna kvar
Mats Freij, informationsansvarig på Trafikkontoret i Stockholms stad, drar en lättnadens suck över att strejken är över.

– Nu hämtas det sopor igen och så hoppas vi att parterna ska komma överens, säger han.

De containrar som har placerats ut i stan under strejken får stå kvar tills sopgubbarna har kommit i kapp med sitt arbete.

– Vi är inte i fas förrän nästa vecka, kanske på tisdag eller onsdag, säger Mats Freij.