Byggnadsarbetarna får vänta på årets löneökningar tills ett avtal är klart.
– Vi kan inte höja lönen innan vi är överens. Det är ett orimligt krav, säger Bo Antoni, vd för Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier (BI) har uppmanat sina medlemsföretag att inte betala ut löneökningarna på 3,40 kronor i timmen den 1 april. Anledningen är att löneöverenskommelsen för 2009 inte längre gäller eftersom Byggnads sagt upp avtalet.

Facket anser dock att löneökningarna ska betalas ut ändå, och ser arbetsgivarnas uppmaning som en provokation och stridsåtgärd, vilket LO-Tidningen tidigare berättat.

"Obegripligt"
Bo Antoni har svårt att förstå fackets inställning.

– Först säger de upp avtalet. Sedan betraktar de det som en stridsåtgärd att de inte får löner enligt ett avtal som inte gäller. Det är helt obegripligt.

Enligt Byggnads sades det sista avtalsåret upp för att parterna skulle förenkla och förtydliga avtalet. Det arbetet kunde ha skett även om avtalet fått löpa, enligt Bo Antoni.

– Det fanns ingen anledning att säga upp avtalet om inte Byggnads tänker driva fram något med tvång. Det enda skälet jag kan se är att få rätt att vidta stridsåtgärder, säger han. 

Inte imponerad
Han är inte heller imponerad av det förslag till ett nytt avtal som Byggnads hittills presenterat.

– Förslaget innehåller de kraftigaste försämringarna av avtalet som någon kan minnas, säger han.

Ett exempel är att facket vill ta bort byggföretagens rätt att anlita underentreprenörer som är medlemmar i BI utan att förhandla med facket. Om alla entreprenörer skulle förhandlas skulle det och kosta mycket, både tid och pengar, enligt Bo Antoni.

Han är också emot att facket vill införa ackordstvång i stora delar av byggbranschen.

– Det är ett klumpigt system som fungerar dåligt. Fackets förslag skulle få oöverskådliga kostnader.

Inga förhandlingar än
BI har svarat med ett eget avtalsförslag, men än så länge har inga förhandlingar kommit igång.

Byggnads anser att arbetsgivarna är förhandlingsovilliga och vill ha hjälp av medlare Bo Antoni har dock svårt att se vad medlare skulle kunna göra.

– Vi har absolut inget emot medling, men då måste det först finnas något att medla i.

Kräver eftergifter
Parterna ska träffas på torsdag för att försöka dra igång förhandlingarna. Bo Antoni har klart för sig vad som krävs för att det ska lyckas.

– Byggnads måste vara redo att backa något från 2007 års avtal, som de drev igenom med tvång. Först då kan vi diskutera på allvar, säger han.

Avtalet mellan parterna löper ut den sista mars.

Läs också: Artikeln "Byggnads säger upp avtal – utan nya lönekrav" 2008-09-30

Läs också: Artikeln "Inga lönehöjningar med uppsagt avtal" 2009-02-06