Arbetslösa kan studera på heltid eller deltid – och få ut a-kassa. En förutsättning är dock att den arbetslösa söker jobb och är beredd att ta arbete.

Grundregeln är att en person som deltar i utbildning inte har rätt till a-kasseersättning. Men LO-Tidningen har hittat flera undantag som kan användas av den som förlorar jobbet i vår:

Studier parallellt med heltidsjobb
Vanligaste undantaget är att en arbetslös studerar på deltid och får a-kassa. Men det är även möjligt att plugga på heltid med arbetslöshetsersättning. Kravet är då att den arbetslösa tidigare studerade på heltid – samtidigt som han eller hon jobbade heltid.

Men det finns inget krav på att studierna ska ha bedrivits under någon längre tid.

– Ska man bokstavstolka reglerna så är det möjligt att påbörja heltidsstudierna i slutet på en anställning och sedan studera med arbetslöshetsersättning, konstaterar Anders Wickander, utredare hos a-kassornas samorganisation (SO)

– Men det här är ovanligt och det finns inga kammarrättsdomar som vägledning. Förmodligen godkänns de flesta som söker a-kassa på det här viset, säger han.

Rent teoretiskt skulle det alltså vara möjligt att gå en tvåårig utbildning och försörja sig med a-kassan. Detta förutsätter att den arbetslösa som studerar får sommarjobb och extrajobb under andra ledigheter.

Jobbsökande ett måste
Alla undantag från grundregeln – om att studier inte ger rätt till a-kassa – förutsätter att den som får ersättning söker jobb och är beredd att när som helst avbryta studierna för ett arbete. Men just nu är möjligheterna att få ett arbete inte särskilt stora.

Och för alla dem som under våren blir arbetslösa finns chansen att när som helst hoppa på en utbildning på deltid – och få full a-kassa. Detta är det undantag från grundregeln som utnyttjas oftast.

Anders Wickander förklarar att utbildningen då måste påbörjas på deltid. Det är alltså inte möjligt för den som studerar på heltid att gå över till deltidsstudier för att få a-kassa.

Individuell bedömning
Trots att reglerna står i förordningen om a-kassan kan arbetslösa som vill studera behandlas olika beroende på vilken a-kassa de tillhör.

Jeanette Mandl, försäkringsansvarig på Unionens a-kassa, säger att kassan gör en samlad bedömning av varje fall. För att få studera med a-kassa ska det vara mer tillfälliga studier. Ju längre utbildningen är desto mindre är möjligheterna att få arbetslöshetsersättning under studierna, enligt henne.

– Det är viktigt att påpeka att den som vill studera jämsides med arbetssökande måste lämna in en särskild ansökan till a-kassan. Om vi inte har godkänt studierna kan den arbetslösa i värsta fall bli återbetalningsskyldig, säger Jeanette Mandl.

Osäkerhet
På IF Metalls a-kassa  råder en viss osäkerhet om några av undantagen. De är så ovanliga att a-kassan nästan aldrig stöter på dem, men juristen Dan Jonasson säger att den då tar stöd av rekommendationerna från SO.

– Däremot är vi vana vid ärenden som rör studier på deltid. Oftast beviljar vi de ansökningarna, säger Dan Jonasson.

Han ger också rådet att se till att få ett beslut från a-kassan innan studierna påbörjas.

Egen praxis
IF Metall har en egen praxis och accepterar studier på upp till 60 procent av heltid, men det är inte bara utbildningens omfattning som har betydelse. I sin bedömning tar a-kassan med bland annat studiernas svårighetsgrad – om de är så krävande att det förmodligen motsvarar ett heltidsarbete kan det vara ett argument mot att bevilja arbetslöshetsersättning.

En dyr privat utbildning kan också vara ett skäl att säga nej, hävdar Dan Jonasson. Då kan IF Metalls a-kassa tycka att är troligt att den arbetslösa inte tänker avbryta utbildningen om ett arbete dyker upp.

FAKTA / Här är reglerna
I följande situationer kan en studerande få a-kassa:

  1. Den som är arbetslös och studerar på deltid.
  2. En arbetslös heltidsstuderande som tidigare pluggade på heltid och samtidigt jobbade heltid.
  3. Den som går en kortare kurs som orienterar om olika yrken och utbildningar.
  4. En arbetslös deltidsstuderande som tidigare dels studerade på deltid, dels jobbade deltid.

De fyra undantagsreglerna finns i förordningen om arbetslöshetsförsäkring, paragraferna 14, 16 och 17.