Mona Sahlin, Socialdemokraternas ordförande, går till samtalen med borgerliga alliansen – men vill inte bygga ny kärnkraft.
– Socialdemokraterna måste göra upp med regeringspartierna så att ny kärnkraft blir möjlig, säger Jan-Henrik Sandberg, Pappers ordförande.

Socialdemokraternas verkställande utskott samlades i dag, fredag. Partiet tackar ja till en inbjudan från regeringspartierna om att samtala om huruvida det är möjligt med en blocköverskridande energiuppgörelse.

Alliansen presenterade i går sin nya eniga linje om att öppna för ny kärnkraft.

– Det återstår att se hur mycket vi kan komma överens i klimatpolitiken. Vi vill ha fram ny el men vi vill inte bygga ny kärnkraft, säger Mona Sahlin.

Industrifack
Inom S finns ett rejält tryck i kärnkraftsfrågan som framförallt flera LO-fack inom industrin står för. IF Metall, Pappers, Seko och Elektrikerna deltar i kampanjer tillsammans med arbetsgivarna för att behålla kärnkraften.

– 70 procent av medlemmarna i socialdemokratiska partiet vill enligt opinionsundersökningar ha kvar kärnkraften. Så det är angeläget att det blir en blocköverskridande energiuppgörelse, säger Jan-Henrik Sandberg.

Tid för prat
LO-kongressen i juni förra året uteslöt inte en utbyggnad av kärnkraften. Men Wanja Lundby-Wedin, LO:s ordförande, sa efter dagens sammanträde i verkställande utskottet, att det inte betyder att det är dags att bygga nya anläggningar.

– Om man bestämmer sig för att bygga ut så behöver man börja 2012, med tanke på nuvarande kärnkraftverks livslängd. Det finns därför gott om tid för diskussion både internt i partiet och mellan partierna, sa Wanja Lundby-Wedin, enligt TT.

– LO delar i stort Pappers åsikter och Socialdemokraterna borde förutsättningslöst diskutera kärnkraftsfrågan med de borgerliga partierna, säger Jan-Henrik Sandberg.

Medlemsintresse
Han anser inte att det här är en vänster-högerfråga. Men det blir svårt att komma överens med Miljöpartiet och Vänsterpartiet eftersom de är motståndare till kärnkraften, anser han.

– Det är naturligtvis besvärande att fackliga organisationer inom LO går ut så hårt mot S . Men det är min uppgift att sätta medlemmarnas och den svenska basindustrins intresse först, säger Jan-Henrik Sandberg

Inget egenvärde
Transport står bakom LO:s beslut att öppna för nya anläggningar. Martin Viredius, Transports tredje vice ordförande, anser att den röd-gröna alliansen kan bli problematisk med två starka motståndare till ny kärnkraft.

–  Att ersätta befintlig kärnkraft med ny kan bli nödvändigt. Det finns inget egenvärde i att bygga nya kärnkraftverk. Men vi måste ha ström.

– Det behövs ordentliga utredningar om hur vi ska klara att leverera el  i framtiden inte bara till hushåll och basindustrier utan också till hela fordonsflottan. Och då handlar det om miljontals bilar, säger Martin Viredius.