Rickard Almqvist och klasskamraterna på industriprogrammet vid YTC Lindholmen spelade rollspel under IF Metalls fackliga informationsdag i våras. ”Meningen är att eleverna ska få en liten insikt i vad som krävs för att skapa bättre förhållanden på en arbetsplats”, sa Kristofer Bergman, från IF Metalls ungdomskommitté, i LO-Tidningens reportage.
 

Föreläsningarna är gratis. Kostar inte skolan en krona. Samma sak med läromedlen. Det är många som vill vara med och bjuda elever på ”rätt” kunskap.

Vad är den gemensamma nämnaren hos morgondagens konsumenter, väljare och fackmedlemmar?

Svaret är att de går i skolan.

Det är inte för inte som stora insatser görs för att påverka deras åsikter.

Gratis föreläsare
Transfer heter en organisation vars idé är att förse skolor med föreläsare.

Det enda skolan behöver göra är att ringa och beställa vilken typ av föreläsning de vill ha. Föreläsarna ställer upp gratis och skolan betalar inget. De är oftast proffsiga talare som är vana att sätta igång diskussioner.

Det enda kravet från Transfer är att föreläsningarna ska ha en anknytning till arbetslivet. Efter föreläsningen får eleverna göra en utvärdering där de bland annat får svara på frågan om de kan tänka sig starta ett eget företag.

Transfer, som förra året höll 2.500 föreläsningar, har som sin egentliga uppgift att stärka kontakten mellan näringslivet och skolan. Bakom finns en mängd olika sponsorer. Teknikföretagen och IT- och Telekomföretagen samt Industri- och kemigruppen och Nutek är några.

Uppbygglig litteratur
Arbetsgivarnas organisation Svenskt Näringsliv satsar mycket på skolan.

Tidigare skänkte den en bok – Varg nosar och jagar – till alla fjärdeklasselever i landet. Boken handlar om hur tre barn under sommarlovet plötsligt börjar göra en tidning, och den går igenom hur man gör affärer.

Svenskt Näringsliv har även en stor mängd gratis läromedel som skolorna kan beställa. Den senaste är boken Miljö – så funkar det, som nyligen släppts och redan beställts i 18.000 exemplar. Boken har kritiserats av miljöforskare som anser att den ger en allt för positiv beskrivning av kärnkraften.

Gratis fortbildning
Gratis fortbildning till lärare erbjuds också av Svenskt Näringsliv.

Det gör även Ung företagsamhet som lär unga att driva företag. Förutom utbildning för lärare står organisationen för skolmaterial samt kontakter med näringslivet. Bakom Ung företagsamhet finns flera finansiärer: Svensk Näringsliv, LRF, Investor, Volvo och Almega är några.

Ett annat företag vars idé att dela ut gratis skolböcker är Freebook som bland annat får sina inkomster från annonser som ligger i böckerna.

Facken svarar på frågor
Men även facken finns ute i skolorna. De jobbar dock på ett annat sätt. Näringslivet har ofta stora proffsiga presentationer i skolornas aulor och erbjuder gratis läromedel. Fackets strategi är att träffa eleverna i mindre grupper och svara på frågor om sommarjobb, kollektivavtal samt berätta om fackligt medlemskap.

– Vi delar också ut en liten folder som heter Minijobba där det finns information om arbetslivet. Det finns även en större folder som heter Jobba, säger Henrik Tvarnö, ungdomshandläggare på LO Sydost.

Hårt tryck
Skolorna är ofta mycket intresserade av erbjudanden som fackets och näringslivets organisationer kommer med.

– Lärarna i dag utsätts för ett mycket hårt tryck, säger Per Gyberg, kunskapssociolog som även jobbar åt lärarutbildningen på Linköpings universitet.

Svårigheten för lärarna är att balansera det material som erbjuds från olika organisationer.

Företag och organisationer skräddarsyr sina hemsidor så att informationen där lätt kan användas i skoljobb. Att informationen är lättillgänglig och enkelt presenterad är bra, men som kunskapssociolog ser Per Gyberg också problem.

– Lärare måste bli bättre på att problematisera var kunskapen kommer ifrån och ange källor. Lär de sig det så spelar det kanske det inte så stor roll att det kommer in organisationer i skolorna som vill påverka eleverna, säger Per Gyberg.

FAKTA / Förändrad skola
Skolorna får allt större inflytande över sin utveckling.
I början av 1990-talet gick lärarna över från statlig till kommunal anställning. 1993 började staten betala ut statsbidragen i en klumpsumma till kommunerna i stället för till enskilda skolor. Friskolereformen har skapat fler alternativa utbildningar.
Friare tyglar från staten och införande av en skolpeng har ökat konkurrensen mellan skolorna. För skolor med tuffa budgetar blir gratis böcker och föreläsningar ett medel att höja nivån på undervisningen.

Läs också: Artikeln "Okunniga unga ställer vassa frågor" 2008-04-07