De nordiska facken oroas av EU:s domar. Rätten att ta till konflikter bör skrivas in i Lissabonfördraget och EU:s domstol måste lära sig mer om arbetsmarknadsfrågor, anser Nordens fackliga samorganisation, NFS.

De nordiska facken har nu enats om vilka frågor de ska driva i EU:s parlamentsval i juni.

Facken oroar sig främst för  de senaste årens bakslag för fackföreningsrörelsen i EU. 
NFS syftar främst på domar  – Laval-, Rüffert- och Vikinglinedomen – från EU:s domstol som enligt facket har inneburit att fackliga rättigheter beskurits och att de blivit svårare att förhindra social dumpning.

De nordiska facken satsar på att i valrörelsen få upp frågan för att få länderna att kräva att fackets rätt att använda sig av stridsåtgärder skrivs in i Lissabonfördraget, genom ett så kallat socialt protokoll.

EU:s domstol måste också förändras, kräver de nordiska facken. NFS vill att domstolen inrättar en särskild avdelning för arbetsmarknadsfrågor eftersom de anser att kunskapen i området i dag är för låg.

FAKTA/NFS
Den 7 juni hålls Sverige val till EU-parlamentet.
Nordens fackliga samorganisation, NFS, består av 15 centralorganisationer från Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island och Grönland. Facken representerar över 9 miljoner medlemmar i hela Norden. Svenska LO, TCO och Saco finns representerade.
Faktakälla: NFS