En stridsåtgärd och ren provokation, kallar Byggnads arbetsgivarnas tilltag att inte betala ut nästa års löneökningar, efter att facket sagt upp avtalet.  Byggnads vill ha hjälp från Medlingsinstitutet.

Förhandlingsläget mellan Byggnads och Sveriges Byggindustrier (BI) är minst sagt ansträngt.

– Arbetsgivarna vill inte förhandla över huvudtaget. Vi har inte rört oss en millimeter framåt, säger Gunnar Ericson, Byggnads avtalssekreterare.

Inte mer ordning
Snarare har förhandlingarna gått ett steg bakåt för Byggnads. Facket sa upp det tredje avtalsåret för att bringa ordning och reda i avtalen. Lönen skulle däremot inte påverkas, enligt facket, som förutsatte att löneökningarna i det uppsagda avtalet ändå skulle gälla.

– Vi markerade särskilt i uppsägningen att vi inte tänkte begära ytterligare löneökningar utan att överenskommelsen skulle löpa vidare på den punkten, säger Gunnar Ericson.

Annan syn
Men det går inte bara säga upp delar av ett avtal. Och arbetsgivarna har en annan syn på lönefrågan. Enligt facket har BI uppmanat sina medlemsföretag att inte betala ut lönehöjningen på 3,40 kronor i timmen som skulle ha fallit ut den 1 april i år, om avtalet fortsatt att gälla.

– Det ser vi som en stridsåtgärd. I stället för att sitta ner vid förhandlingsbordet med oss gör de så här. Det är en ren provokation, säger Gunnar Ericson.

Behöver medling
Facket överväger nu att vända sig till Medlingsinstitutet för att få hjälp att komma vidare i förhandlingarna.

 – Vi har hamnat i en situation där det är helt omöjligt att fortsätta själva. Sedan får vi se vad Medlingsinstitutet säger.

Ångrar inget
Trots att det uppsagda avtalet kan få konsekvenser för byggnadsarbetarnas löner ångrar Byggnads inte att avtalet sades upp. Gunnar Ericsson säger att facket och arbetsgivarna inte varit överens om vad som stått i avtalen på hela 2000-talet. Därför har organisationerna tryckt upp varsin variant av avtalet till sina medlemmar, och det är en ohållbar situation.

– Att vi inte ens är överens om vad vi är överens om bidrar till kaoset som har rått oss emellan. Vi har en skyldighet att reda ut det här nu, säger han. 

LO-Tidningen har inte lycktas nå Bo Antoni, vd för Sveriges Byggindustrier, för en kommentar.