OECD:s främsta konjunkturmått är nu nere på den lägsta nivån sedan oljekrisen på 1970-talet. Det visar på en oerhört bred nedgång over hela världen.

Som synes i graferna här nedan ger OECD:s senaste konjunkturbarometer skäl för många att verkligen tala om en global kris.
Måttet som används och som visar denna världsekonomins branta nedgång kallas Composite Leading Indicators (CLI).

CLI är en sammanvägning av ett stort antal andra mått, som tillväxtens utveckling, orderingång, produktion och annan aktivitet i ekonomin. Måttet har tagits fram av OECD just för att tidigt spegla upp- och nedgångar.

När värdet är över 100 går ekonomin upp, under 100 så går den ned.

Och kurvorna visar alltså med önskvärd tydlighet att den reala ekonomin är på väg ned.

/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt 2009/konj_oecd_0609.gif
 
/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt 2009/konj_usa_0609.gif
 
/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt 2009/konj_euro_0609.gif
 
/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt 2009/konj_kina_0609.gif
 
/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt 2009/konj_uk_0609.gif
 
/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt 2009/konj_tysk_0609.gif
 
/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt 2009/konj_ryss_0609.gif
 
/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt 2009/konj_ital_0609.gif
 
/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt 2009/konj_indi_0609.gif
 
/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt 2009/konj_frank_0609.gif