Visst är den allt hårdare konkurrensen om eleverna ett problem. Men det är inte friskolornas fel, tycker Carl-Gustaf Stawström, kanslichef på Friskolornas riksförbund.

Fackens krav på ett tillfälligt stopp, eller hårdare krav för nya friskolor, är inget som riksförbundet gillar.

– Då drar man undan mattan för den positiva utvecklingen i Skol­sverige med ökade möjlig­heter till mångfald och valfrihet, säger Carl-Gustaf Stawström.

Anpassning
I stället måste både kommuner och friskolor anpassa sin verksamhet när elevantalet minskar, tycker han. Även Skolinspektionen som godkänner nya skolor måste ta ansvar. Fler ansökningar bör få avslag om en ny skola skulle få negativa konsekvenser för skolorna i kommunen.

– Det är bra att en oberoende instans gör den bedömningen. Vi har lika lite intresse av en överetablering som de kommunala huvudmännen, säger han.

"Rimligt med avkastning"
Och att kommunala skolor skulle ha högre kostnader håller Carl-Gustaf Stawström inte med om. Han tycker att friskolor ska få lika mycket betalt per elev som de kommunala skolorna.

Att friskolorna delar ut en del av sina vinster till aktieägarna ser han inte heller som något problem, snarare som en självklarhet.

– Det är rimligt att de som tar risker och investerar i nya skolor får avkastning på sitt kapital, säger­ han.