Bland landets pensionärer växer missnöjet med regeringen. Det är inte svårt att förstå varför. Det första alliansregeringen gjorde var att införa en särskild straffskatt för pensionärer. I dag betalar en pensionär med 13.000 kronor i inkomst 700 kronor mer i skatt än en löntagare med samma inkomst.

Orättvisan är oförsvarlig. Lika inkomster ska beskattas lika.

Regeringens skattemanipulationer är inte de enda försämringar som drabbat pensionärerna.

Bostadstilläggen har urholkats. Många kommuner har genomfört höjningar av taxor och avgifter på den service äldre är i behov av.
Personal sägs upp inom sjukvård och äldreomsorg. Risken är stor att många äldre inte får den vård de behöver.

Bromsen slår till

Häromdagen uppmärksammade den socialdemokratiska oppositionen med Mona Sahlin i spetsen att den så kallade bromsen i pensionssystemet slår till nästa år.

Bakgrunden är att AP-fonderna under finanskrisen förlorat hundratals miljarder i värde. Bromsen medför att en pensionär kan tappa ytterligare mellan 400 till 500 kronor i pension per månad.

Socialdemokraterna vill därför få till stånd en snabb översyn av pensionssystemet. Avsikten är att finna en konstruktion som gör att svängningarna i konjunkturen slår igenom med mindre kraft.

Politiskt självmord att sänka pensionerna under ett valår

För en gångs skull reagerade regeringen snabbt på propåerna. Den inser att det vore politiskt självmord att under ett valår kraftigt sänka alla pensioner.

De fem politiska partier som står bakom nittiotalets pensionsuppgörelse kunde därför lätt ena sig om att låta Försäkringskassan snabbutreda hur effekterna av bromsen ska mildras.

Så långt är allt gott och väl. Men det återstår att se vad som kan komma fram i utredningen.

En utjämning över tiden kan vara bra, men innebär ingen nettovinst för pensionärerna. Uteblivna sänkningar av pensionerna, får ju betalas med uteblivna höjningar.

Slopa den orättvisa straffskatten

På kort sikt är utan tvivel ett omedelbart slopande av den orättvisa straffskatten den bästa hjälpen till pensionärna.

På längre sikt borde åtminstone socialdemokraterna fundera över om inte hela pensionssystemet behöver refomeras.

Alltmer uppenbart är ju att många av framtidens pensionärer får nöja sig med enbart en låg garantipension. Det var inte vad systemets konstruktörer förespeglade oss. Och det är definitivt inget som vi bör acceptera.