Finansmarknadsminister Mats Odell vill bistå bankerna med ett kapitaltillskott om 50 miljarder. Förslaget motiveras med att bankerna i dag har en för svag kapitalbas för att ombesörja önskad utlåning till företag och hushåll.

Bankernas kapitalbehov är svårbedömt.Vad Odell befarar är att bankerna har så stora osäkra fordringar (lånat ut pengar till kunder som inte tänker betala igen) att de inte klarar av att ge seriösa företag de krediter de behöver.

Odell vill rädda banker som skött sig illa. Det är inte fel. Det är bara staten som kan städa upp efter giriga kapitalister.
Men då ska man inte ge lånen i form av ”hybridkapital”, vilket bara är en förskönande omskrivning för att staten befriar gamla kapitalägare från deras försumligheter.

Ska bankerna tillföras kapital ska det ske genom statliga preferensaktier, vilket är den enda stödform som garanterar skattebetalarna maximal chans att få tillbaka satsade pengar.

Allt annat bistånd till bankerna handlar om förskingring.