En hel generation unga britter tar den hårdaste smällen när finanskrisen slår till på allvar. För tusentals nyutexaminerade och avgångselever väntar arbetslöshet efter sommarlovet. Nu skapas fler lärlingsplatser för att minska effekten.

Efter mer än ett decennium med strålande högkonjunktur och låg arbetslöshet har situationen vänts till den motsatta. De senaste månaderna har varslen duggat tätt även i Storbritannien.

Snabbast ökar arbetslösheten bland de yngsta – vuxna mellan 18 och 24 år. Av de tre miljoner personer som beräknas vara arbetslösa innan året är slut väntas fyra av tio vara under 25.

Mardrömsscenario
Det här är ett mardrömsscenario för regeringen som befarar en upprepning av 1980-talets ungdomsarbetslöshet. Premiärminister Gordon Brown fruktar också upplopp av den typ som nyligen skakade Grekland.

Som ett led i att mildra skadorna har regeringen ökat antalet lärlingsplatser. Satsningen, som innefattar både den privata och den offentliga sektorn, slår igenom i höst.

Till sin hjälp har regeringen flera stora företag, däribland McDonalds, Barclays och Microsoft.

Lågkonjunkturen har hittills inneburit att fler företag valt att anställa färre nyexaminerade och att de blivit mer kräsna i sitt urval. I allt högre utsträckning rekryteras folk från landets elituniversitet.

Hårdnad kamp
Kampen om lågkvalificerade jobb har därmed hårdnat rejält bland dem som har det mindre väl förspänt. Unga som saknar utbildning slås ut av generationskamrater med bättre meriter.

Lucy Rouillon, 21, var både skoltrött och villrådig efter nian. Tiden som lärling på NHS, den brittiska allmänna sjukvården, blev hennes språngbräda in på arbetsmarknaden och hon har nu fast jobb där hon gjorde sin praktik.

– Jag tyckte visserligen om skolan men ville helst hitta ett jobb, säger hon.

Under ett och ett halvt år varvade hon teoretiska studier med praktik inom ett för hälsovården specifikt område, att motivera vuxna arbetslösa att söka jobb.

– De sitter i samma sits som den jag befann mig i och jag har haft mycket att ge. Erfarenheten att jobba med dem har gett mig lust och motivation att lära mig nya saker. Jag har insett hur viktigt det är att ha aktuella kunskaper, säger Lucy Rouillon, som nu överväger att läsa en kvällskurs på universi-tetet.

FAKTA / 35 000 platser
Den brittiska regeringen skapar 35.000 lärlingsplatser för personer mellan 18 och 24 år. Satsningen kostar 140 miljoner pund. I dag finns 224.000 platser, hälften av dessa innehas av 16- och 17-åringar som inte gått vidare till gymnasiet.

Jon Pelling
Skicka ett e-postbrev till redaktionen