En politisk fråga har följt mig under hela min aktiva tid. Det gäller förstås energipolitiken. När jag nu tittar tillbaka på de senaste 30 åren kan jag konstatera att frågan om hur vi ska få tillgång till billig och säker el alltid stått i fokus, inte minst för industrin skull.

Det märkliga är att det verkar som om vi bara kan diskutera en kraftförsörjning i taget. Under min tid som LO-ordförande hade vi en mycket ingående debatt om möjligheten att bygga ut vattenkraften, en inom parentes sagt verkligen förnybar resurs.

När man i dag diskuterar förnybar energi har man tydligen glömt vattenkraft och pratar bara om biobränsle och vindkraft!
De som är något insatta i energifrågan vet att vattenkraft och kärnkraft svarar för över 90 procent av elenergin, men många politiker väljer att tala om den marginalproduktion som biobränsle och vindkraft utgör.

Under senare delen av 80-talet försökte dåvarande SAF-ordförande Curt Nicolin och jag ta upp frågan om en miljövänlig utbyggnad av en av de orörda älvarna. Nicolins uppgift var att övertyga Moderaterna medan min var att ta upp frågan inom det socialdemokratiska partiet.

Omöjligt diskutera utbyggnad av vattenkraften

SAF-chefen kom tillbaka slokörad, moderaterna sa nej. De ville hellre bygga ut kärnkraften! Folkpartiet dåvarande ordförande Bengt Westerberg var också mot en utbyggnad av vattenkraften, men av helt andra skäl. Utbyggd vattenkraft som en miljövänlig resurs tycks vara omöjlig att diskutera.

I stället har vi under den senaste tiden noterat ett antal positionsförflyttningar inom den borgerliga regeringsalliansen när det gäller inställningen till kärnkraft.

Det mest uppseendeväckande är väl Centerpartiets totala omsvängning, det parti som en gång i tiden bröt det socialdemokratiska maktinnehavet på grund av sitt motstånd mot just kärnkraften.

Den senaste positionsförändringen står KD för som nu kan tänka sig nybyggnad av kärnkraft och därmed, i princip, har samma inställning som Folkpartiet.

Tog Socialdemokraterna inget intryck av nedläggningen av Barsebäck?

Vad hamnar då Socialdemokraterna i denna för landet så viktiga fråga? Om jag förstår saken rätt ligger beslutet om avveckling fast. Tog man inget intryck av avvecklingen av Barsebäck? Nedläggning av två reaktorer som hade kunnat drivas i många år till och som ersattes av skitig kolkraft från Danmark.

Är det inte dags att försöka få fram en hållbar och långsiktig energiuppgörelse över partigränserna?
Ja, ja jag förstår problemet med Miljöpartiet, men ändå.

Stig Malm

Skicka ett e-postbrev till debattredaktören