De brittiska arbetarnas protester mot att lägre betalda utlänningar tar deras jobb har fått kommissionären Vladimir Spidla att tänka om. Han ska nu studera vilka effekter Lavaldomen och utstationeringsdirektivet får när arbetslösheten ökar.

Någon ändring är inte aktuell av de regler i utstationeringsdirektivet som gäller arbetskraft som är tillfälligt i ett annat EU-land. Det har kommissionen tidigare betonat. Men en omsvängning kan vara på väg.

Enligt Financial Times har Vladimir Spidla, sysselsättningskommissionär, tagit intryck av strejker och protester i Storbritannien de senaste veckorna som riktar sig mot arbetare från andra EU-länder som ”tar britternas jobb”.

Flera parlamentsledamöter med Jan Andersson, socialdemokrat, i spetsen har kritiserat kommissionen hårt för att inte ta initiativ till en förändring av utstationeringsdirektivet i mer social riktning.

Vladimir Spidla sa i går att kommissionen har förberett studier av utstationeringsdirektivet i grunden och konsekvenserna av domarna från EU:s domstol. Kommissionen är inställd på att studera och utveckla nya åtgärder som är nödvändiga för att möta en förändrad värld, betonade Vladimir Spidla, enligt Financial Times.