Kommuner och landsting kommer att minska sin personal med minst 15.000 personer fram till 2010 på grund av minskade skatteintäkter. Det visar en enkätundersökning som gjorts på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting.

232 kommuner och 19 landsting har svarat på enkäten om hur sysselsättningen påverkas av den ekonomiska krisen, och av dessa har 158 kommuner och 14 landsting angivit konkreta tal på sysselsättningsutvecklingen de närmaste två åren. Enligt siffrorna kommer sysselsättningen att minska med 4.800 anställda i kommunerna och 3.000 anställda i landstingen under 2009. 2010 försvinner ytterligare 6.100 respektive 1.300 anställda. Totalt blir det en minskning med 15.200 anställda under de närmaste två åren.

Enligt SKL:s ordförande Anders Knape ligger den siffran dessutom med all sannolikhet i underkant, eftersom alla inte svarat på frågan.

Närmare två tredjedelar av kommuners och landstings totala kostnader utgörs av personal. Det gör det svårt att spara på annat än personal i sämre tider.

– Man kan givetvis höja skatten, vilket några också gjort, säger Anders Knape i ett pressmeddelande. Men många vill gärna undvika en skattehöjning.

För att undvika uppsägningar har SKL krävt extra sammanlagt åtta miljarder kronor i statsbidrag till kommunsektorn under de närmaste två åren.