ÖVERSIKT. Sovjetunionen har sjunkit i havet och Ryssland befinner sig i oavbruten förändring. Min hunger efter kunskap om den nya ryska verkligheten är stor. Under 2007 och 2008 har jag haft ovanligt rika möjligheter att med litteraturens hjälp få en fördjupad bild av landet, som – vilket böckerna tydligt visar – fortfarande måste betraktas med sitt sovjetiska förflutna som referenspunkt.

Två mycket kvalificerade skönlitterära översättare, Kajsa Öberg Lindsten och Kristina Rotkirch, har genom sina introduktioner till svenska av ett antal ryska författarskap smulat sönder min åsikt att den ryska skönlitteraturen skulle vara i dålig form.

Medan förlagsjättarna de senaste åren begränsat sin ryska utgivning till jämförelsevis enahanda manliga huvudstadsförfattare på modet, har flera mindre förlag gjort en betydligt seriösare insats på fältet.

Här måste förlaget Ersatz nämnas, vars utgivning med rysk anknytning imponerar stort i bredd och kvalité.

Kärlek och våld
Antologin Att begrava en ängel med ryska noveller om kärlek (i dess mest vida bemärkelse), beskriver det privata Ryssland, provinsen, fattigdomen.

Texterna är varierade, angelägna och friska, i synnerhet när de motivmässigt kommer bort från Moskva.

Jag skrattar högt åt Jevgenij Popovs berättelse ”När de kalasade på tuppen” om en man och hans fru Demjan (ett mansnamn) i en rysk provinsstad, oklart vilket årtionde under sovjettiden.

De hyr en sex kvadratmeter stor del av ett rum hos berättarens faster. Rummet är avdelat med en masonitskiva ”som visserligen går ända upp i taket”.

Det är en lysande novell om fattigdom och kollektivism, där våldet aldrig är långt borta – en viktig komponent i den stora berättelsen om ”det sovjetiska” (projektet, experimentet, livet, tideräkningen, vilket ord är stort nog?).

Dan före dan
Den självbiografiska novellen "Den andra mars 1953" av Ljudmila Ulitskaja utspelar sig en dag innan Stalin dog. Jag läser om möblerna, dofterna, materialen i kläderna. Trappuppgången där huvudpersonen bor. Skoluniformerna. Hur doftar kamfer?

Vädret beskrivs, kylan, tristessen. Välbeställdheten i den tungt möblerade, rymliga lägenheten i gathuset och fattigdomen i det lilla gårdskarlshuset med jordgolv.

(Jordgolv såg jag bara för några år sen i ett trapphus i ett fattigt hus utanför Tula. I det nya Ryssland frodas åter fattigdomssjukdomarna: difteri, tuberkulos m fl).

Spänning och bakgrund
Alex Goldfarbs och Marina Litvinenkos berättelse Mordet på Aleksander Litvinenko eller KGB: s återkomst läser jag som en spänningsroman. Det är en dokumentär pendang till dystopin I det heliga Rysslands tjänst, Sorokins senaste roman på svenska, fast långt mer fängslande.

Goldfarb och Litvinenko tecknar bakgrunden till händelser jag läst om i dagspressen: arresteringarna av oligarker, valsstrategierna i Kreml, sprängningarna av hyreshusen i Moskva på nittiotalet.

Modigt och sakligt
I reportageboken Ängeln från Groznyj skriver Åsne Seierstad enkelt, levande och självklart om Tjetjenienkriget som alltid har tyckts mig så svårbegripligt.

Modigt och sakligt fogar författaren den ena pusselbiten till den andra. Bilden som stiger fram är skrämmande. Det nya Ryssland är farligt, totalt hänsynslöst. Ett jätteland som utnyttjas, styrs enligt FSB- (f d KGB-) principer, med enbart makt-, ekonomisk vinningslystnad och personliga lojaliteter som politiska drivkrafter.

Till skillnad från samtida rysk film tycks litteraturen vara ett medium där det i dagsläget är möjligt att grundligt, lekfullt och allvarligt foga bit efter bit till bilden av Sovjetunionen och det Ryssland som stigit ur dess grav.

Den dokumentära prosan har ända sen Svetlana Aleksijevitj kom på svenska haft sin självklara plats här.

Nu visar även den växtlighet som kallas skönlitteratur att den inte bara överlevt systemskiftet i Ryssland utan rentav blommar i sina nya klimatförhållanden.

Novellsamling: Att begrava en ängel. Ryska kärleksnoveller.
Redaktör: Kristina Rotkirch.
Förlag: Ersatz.

Reportage: Mordet på Aleksander Litvinenko eller KGB: s återkomst.
Författare: Alex Goldfarb och Marina Litvinenko.
Översättare: Tomas Håkansson.
Förlag: Prisma.

Roman: I det heliga Rysslands tjänst.
Författare: Vladimir Sorokin.
Översättning: Ben Hellman.
Förlag: Norstedts.

Reportage: Ängeln från Groznyj.
Författare: Åsne Seierstad.
Översättning: Jan Stolpe.
Förlag: Bonniers.

Maria Zennström
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn