När AMF förlorar på sin kapitalförvaltning drabbar det omedelbart pensionärerna. Dryga hundralappen försvinner i mars.

AMF, som förvaltar avtalspensionen för de flesta privatanställda arbetare, tar tillbaka åtta procent av pensionskapitalet för kunder med traditionell försäkring.

Återtaget sker per den 1 februari och innebär att värdet på kundernas pensionstillgångar reduceras i ett slag.

Aktiva märker inget
De som fortfarande förvärvsarbetar märker ingenting omedelbart. När de får sina värdebesked om avtalspensionen i vår kommer de att se hur mycket deras pensionskapital var värt den 31 december 2008, alltså före återtaget.

Men för pensionärerna sänks pensionen. En genomsnittlig LO-pensionär får sin pension sänkt med 100 till 150 kronor i månaden, enligt AMF.

– Pensionärerna kommer att se hur återtaget påverkar pensionen när de får sina pensionsavier i slutet av mars, säger Stina Sandell, informationschef vid AMF.

Återbäring tas åter
Den som sparar sina pensionspremier i en traditionell försäkring får en viss garanterad ränta på någon eller några procent per år. Den garanterade räntan berörs inte av återtaget. De pengar som AMF tar tillbaka är så kallad återbäring, alltså överskott som uppstått då bolagets kapitalförvaltning gått bra, och som fördelats preliminärt till spararna.

De bolag som säljer traditionell försäkring har olika regler för när återbäring ska tas tillbaka. AMF:s policy är att fördela ut överskott till spararna snabbt när de uppstår – och att ta tillbaka dem snabbt när bolagets tillgångar krymper.

På så sätt upprätthåller AMF balansen mellan sina tillgångar och pensionsåtaganden.