Vi var med i Tredje Riket och Vietnam,
vi marscherade i Caesars kolonier,
överallt med samma självförsvarsprogram,
överallt med lika tappra kompanier.

Det kan tyckas att vi slåss för tufft ibland,
både barn och kvinnor trillar lätt i döden,
men de hotar ju på sätt och vis vårt land
bara genom sina trista levnadsöden:

Ögon för öga, tänder för tand!
Hämnden är ljuv när den tas med besked.
Hundra av era för en från vårt land.
Så ska vi skapa vår fred!

Mats Nörklit