Banderoller med texten ¨brittiska jobb åt brittiska arbetare¨ har blivit fler. Det är viktigare än någonsin att utländska och inhemska arbetare behandlas lika, anser John Monks, Europafackets generalsekreterare.

– Att utländska arbetare tar britternas jobb anses som ett problem. Om de dessutom tar jobben till lägre löner blir problemen dubbelt så stora, säger John Monks till LO-Tidningen.

Öppenhet vänder
De protesterande brittiska arbetarna vid oljeraffinaderiet Lindsey Oil Refinery i North Linconlshire arbetade för ett företag som förlorade kontraktet till ett italienskt vid en upphandling. Italienska och portugisiska arbetare ersatte de brittiska som blev arbetslösa.

– Känslan hos britterna är att portugiser och italienare var billigare och att deras löner inte ens nådde upp till den lagreglerade minimilönen. Ännu vet jag inte hela sanningen om vilka löner som gäller, säger John Monks.

Arbetslösheten ökar snabbt till följd av den ekonomiska krisen.  Den öppenhet som Storbritannien och andra länder visat migranter håller på att vändas i sin motsats.

Sämre villkor
John Monks anser att protesterna i Storbritannien kan länkas till utslag i EU:s domstol som Laval och Viking.

– Domarna har gjort det lagligt för arbetsgivare att betala utländsk arbetskraft lägre löner och erbjuda sämre arbetsvillkor. I takt med att arbetslösheten ökar är risken stor att motsättningarna blir allt större mellan arbetare från olika länder.

Storbritanniens regering anser att utstationerade arbetare enbart ska garanteras lagreglerad minimilön, enligt en kritisk John Monks. Brittiska arbetare på oljeraffinaderier har två till tre gånger högre löner i timmen i kollektivavtal.

Rasism hotar
Efter Lavaldomen är facken förbjudna att strejka för att utländska arbetare ska ha samma löner som anges i de nationella kollektivavtalen och skillnaderna bli därför mycket stora, anser han.

– Det är viktigare än någonsin att kommissionen tar initiativ till en ändring av utstationeringsdirektivet så att arbetskraften behandlas lika samt att ett socialt protokoll tillförs fördraget.

– Lavaldomen kom i en tid när människor hade jobb och var toleranta mot arbetskraft från andra länder. Effekterna av domen vid ökad arbetslöshet blir intolerans och rasism om vi inte är försiktiga, säger John Monks.

Läs också: artikeln "Britter strejkar i protest mot utländsk arbetskraft" 2009-02-02