Banktjänstemän måste jobba på vardagskvällar anser arbetsgivarna, men facket stretar emot. Parterna tar hjälp av medlare för att hitta en lösning.

Sedan oktober har Finansförbundet och Bankinstitutens arbetsgivareorgansiation (BAO) förhandlat om nytt avtal för runt 30.000 bankanställda. Men de har inte kommit överens.

– Det är arbetstidsfrågan som vi inte kommer någon vart med, säger Johanna Hektor, förhandlingschef på Finansförbundet.

I det nuvarande avtalet ska arbetstiden förläggas mellan sju på morgonen och halv sex på kvällen, förutom en dag i veckan då de anställda kan jobba en timme längre. Om de ska jobba fler kvällar måste förhandlingar ske med facket lokalt och direkt med de enskilda anställda. Arbetsgivarna vill nu ha möjlighet att lägga ut arbetstid till halv sju alla vardagar.

Parterna har gemensamt vänt sig till Medlingsinstitutet för att komma vidare i förhandlingarna.

– Vi behöver hjälp att vrida och vända på det här under fredsplikt. Vi hoppas att några kloka gubbar eller gummor kan hitta en lösning som vi inte sett, säger Johanna Hektor.

Det är ännu inte klart vilka medlarna blir.

Avtalet för banktjänstemännen löpte egentligen ut vid årsskiftet, men det har förlängts och gäller tills vidare med en uppsägningstid på två veckor.