Personal som trivs på jobbet och känner delaktighet håller sig friskare. En undersökning gjord bland 1.339 företagare visar att arbetsmiljön är väl värd att lägga resurser på.

Antalet sjukdagar hade minskat i 15 procent av företagen visade undersökningen, som gjorts av försäkringsbolaget Länsförsäkringar. Trivsel och delaktighet, men också förebyggande hälsoarbete, ansågs vara de viktigaste orsakerna.
 
– Friskvård finns mer och mer på dagordningen. Man kan tala om långtidsfriska i stället för långtidssjuka, säger Anders Olsson från Länsförsäkringar.

Att intresset för personalens hälsa har ökat, tror Anders Olsson, kan bero på att företagen tvingas ta ett större  ansvar genom de nya sjukskrivningsreglerna som började gälla förra året.

– Företagen har ett ekonomiskt intresse av att ha frisk personal, förebygga frånvaro och också av att ha en plan för hur sjukskrivna medarbetare snabbt ska komma tillbaka. Det gör dessutom arbetsplatsen mer attraktiv, säger han.

Konsultföretaget Rote Consulting AB, som har 40 anställda, har lyckats hålla sjukskrivningarna nere. 

– Vi erbjuder våra anställda olika friskvårdsaktiviteter. Ibland kanske de inkräktar på arbetstiden men vi märker att folk blir gladare och positivare av att göra aktiviteter tillsammans, säger Britt-Marie Andersson, administrativ chef.
 
FAKTA / Så ökar du trivseln på jobbet
• Satsa på trivsel och gemenskap. Ät lunch och fika tillsammans.
• Uppmuntra egen träning genom friskvårdsbidrag, tävlingar eller liknande.
• Se till att arbetsplatserna är utformade ergonomiskt.
Råden är Anders Olssons.

Angelica Berg
08-796 27 04