Bullrigt med många tunga lyft och psykiskt påfrestning. 600 restauranger i Stockholms och Uppsala län har nyligen fått besök av Arbetsmiljöverket.

– Vi vill förbättra deras arbetsmiljö, säger Solbritt Johansson, arbetsmiljöinspektör.

– Tillsyn sker kontinuerligt men nu har vi gjort en samlad insats. Restaurangbranschen är tuff och det är lätt att råka ut för olyckor, säger hon.

De besökta restaurangerna fick tillsammans ta emot 140 förbud och cirka 470 inspektionsmeddelanden, de flesta gäller arbetsmaskiner. Alla påpekanden kommer att följas upp noggrant.

– Vi gör alltid återbesök eller tar muntlig kontakt om något inte var så bra som det borde, säger Solbritt Johansson.

Enligt Arbetsmiljöverket tyckte de flesta restaurangägare att besöken var bra. Ytterligare 500 restauranger i Stockholmsdistriktet har besök att se fram emot under året.

Angelica Berg
08-796 27 04