Sedan förra veckan har minst 20 vilda strejker brutit ut i Storbritanniens energiindustri i protest mot att utländska arbetare anställs på bekostnad av jobb för britter. I dag, måndag, spred sig protesten till kärnkraftsindustrin

De spontana protesterna inleddes på allvar i förra veckan när arbetare på ett 20-tal arbetsplatser inom energisektorn runt om i Storbritannien inledde vilda strejker – de största på 30 år.

Vågen av protester inleddes redan veckan innan av arbetare på Lindseyraffinaderiet i Lincolnshire. De hävdar att brittiska arbetare diskrimineras av ett EU-direktiv som ger företagen rätt att anställa utländsk arbetskraft till ett lägre pris än den brittiska. 
Ilskan riktar sig i det här fallet mot företaget Total som driver raffinaderiet i Lindsey och som anställt hundratals personer från Portugal och Italien via det italienska företaget IREM. Total förnekar att det skett på bekostnad av brittiska jobb men frågan är ändå politiskt sprängstoff.

Främlingsfientlighet
Många av de strejkande har använt banderoller med texten ”brittiska jobb åt brittiska arbetare”.

Den parollen användes officiellt av premiärminister Gordon Brown 2007 när han försökte dämpa missnöjet med att så många av de jobb som skapats i Storbritannien under högkonjunkturen gått till utländska arbetare. 
Han anklagades då från vissa håll för att underblåsa främlingsfientlighet. Det främlingsfientliga partiet BNP hävdade också att det i själva verket var dem som myntat uttrycket.

BNP har också varit snabbt med att använda de vilda strejkerna till sin fördel. ”Efter att i åratal bara ha tittat på när våra jobb tagits över av utlänningar och lönerna dumpats av billig importerad arbetskraft så säger brittiska arbetare äntligen ifrån” skriver det på sin hemsida samtidigt som det uppmanar till sympatiåtgärder.

Lavalfall
Strejkerna har också kopplingar till Sverige och de EU-domar som ökat företagens möjligheter att rekrytera utländsk arbetskraft på andra villkor än dem för inhemska arbetare – däribland Laval.

Under helgen har det kommit motstridiga rapporter från regeringen som oroas för att strejkerna ska spridas ytterligare när konjunkturen viker ytterligare. Gordon Brown har sagt att han har förståelse för dem som är bekymrade över situationen men att han inte accepterar metoderna för protesten.

I söndags antydde hälsominister Alan Johnson, en tidigare fackföreningsledare, att regeringen kan komma att driva frågan om inhemska arbetare rättigheter i EU.

Det uttalandet kom senare i en annan dager när handelsminister Peter Mandelson, en stark anhängare av EU:s fria rörlighet, sa att det skulle vara ett stort misstag. Han hävdar att ökad protektionism kommer att bidra till att ytterligare försämra ekonomin

I dag inleddes förhandlingar mellan facket Unite och företaget Total. Samtidigt eskalerade den olagliga konflikten när arbetare vid kärnkraftsverket Sellafield inledde en sympatistrejk.

Jon Pelling
Skriv ett e-postbrev till redaktionen