Byggavtalet gav facket rätt att kontrollera löner även för dem som inte är medlemmar. Men det är brott mot personuppgiftslagen.

För ett år sedan beslutade Datainspektionen att fackets lönekoll är ett ”otillbörligt intrång i den personliga integriteten”. Byggnads överklagade till Länsrätten som emellertid går på Datainspektionens linje.

När en person inte är medlem finns inte den naturliga kopplingen med facket. Att facket ändå får tillgång till deras löneuppgifter är ett brott mot personuppgiftslagen, slår Länsrätten fast.

Förhandlar om nytt avtal
– Länsrättens dom kommer inte som någon överraskning. Vi förhandlar om ett nytt avtal med arbetsgivaren och frågan om hur löner ska kontrolleras i framtiden finns med, säger Hans Tilly, Byggnads ordförande.

En kontroll av samtligas löner är viktig för att upprätthålla kollektivavtal och hindra svarta löner, anser Hans Tilly, som tillägger att december inte är någon bra månad för Byggnads.

Under december 2007 kom Lavaldomen och utslag från Datainspektionen, båda blev bakslag för Byggnads. Och i år i december Lavalutredningen och Länsrättens beslut som inte tas emot positivt av Hans Tilly.

Ville inte skriva under
Sveriges Byggindustrier ville aldrig skriva under överenskommelsen om att arbetsgivaren skulle ge facket uppgifter om de oorganiserades löner, enligt Bo Antoni, vd. Därför tas Länsrättens dom emot positivt.

– Min förhoppning är att arbetsgivaren ska ställa sig bakom ett nytt avtal och sluta gå domstolsvägen för att klämma åt Byggnads, säger Hans Tilly.