Lönerna i den privata sektorn hade i oktober stigit med 4,2 procent för tjänstemän och 3,2 procent för arbetare jämfört med ett år tidigare. Det visar preliminära siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB).

I statistiken räknas all utgående lön med och kan variera från bransch till bransch både genom de avtal som slutits och genom arbetskraftens struktur.

Kommunals relativt höga avtal för 2008 slår igenom, vilket gör att arbetare inom gruppen vård, omsorg, utbildning och forskning i privat sektor har fått hela 7,6 procents löneökning.

Lägst har lönerna ökat för arbetare inom gruppen kreditinstitut, försäkrings- och fastighetsbolag, där lönerna bara ökat med 1,6 procent.

SCB presenterar samtidigt siffrorna för arbetskostnaderna i sin helhet, alltså där också arbetsgivaravgifter och övriga kostnader enligt lag och avtal räkans in.

Arbetskostnaden har stigit med 2,9 procent för arbetare och med 4,1 procent för tjänstemännen.

Arbetskostnadsindex används främst av kommuner och landsting för att räkna upp bidrag till privata vårdgivare.