Pensionärerna i Sverige och Österrike har bäst livsvillkor i Europa, enligt en genomgång av försäkringsbolaget AMF, men i Sverige går de nästan aldrig på restaurang.

AMF har gått igenom tio statistiska jämförelser mellan pensionärers villkor i 23 europeiska länder.

Sverige hamnar högt i de i den totala sammanställningen, på samma plats som Österrike, ändå finns det betydande skillnader.

Mindre risk bli fattig
Österrike har till exempel bästa och nästbästa placering när det gäller inkomst och relativ inkomst, medan svenska pensionärernas inkomster hamnar ”bara” hamnar på nionde respektive tionde plats bland de 23 länderna.

Risken för att bli fattig, vilket är en annan variabel, är dock mindre för de svenska pensionärerna, som hamnar på första plats när det gäller förväntat livslängd, hälsa och på andra plats när det gäller det kanske viktigaste – hur lyckliga pensionärerna är enligt egen bedömning.

– Nio av tio svenska pensionärer säger sig vara lyckliga jämfört med knappt hälften av ungrarna, säger Anna Allerstrand, ekonom på AMF.

Ungern är det land där pensionärerna anser sig ha det allra sämst.

Även de österrikiska pensionärerna hamnar, trots sin högre inkomst, lågt och först på en 16:e plats, när de ska bedöma sin egen lycka.
Sällan på restaurang
Det enda variabel där svenska pensionärer hamnar klart under genomsnittet (på plats 17) är hur ofta de går på restaurang.

Som totaltrea i AMF:s genomgång återfinns de tyska pensionärerna, Danmark ligger på plats 8 och Finland på plats 13. Sist hamnar pensionärerna i Litauen.