FACKBOKSRECENSION. Det är nånting så underbart oexotiskt över Brutus Östlings fågelfoton.

Som om man får chansen att hänga med birdsen en dag på jobbet.

De har inte tid att smajla upp sig.

Och just därför framstår de som individer, inte som typer.

Hela seendet får en skjuts av den legendariske bokförläggarens dokumentation av deras vardag.

Man får lust att utbrista som filosofen: ”En bild höll oss fångna.” I det här fallet en bild av naturen.

Prosa som knakar
Fint ackompanjeras nya boken Kaxiga fåglar av zooekologen Staffan Ulfstrands berättande texter, och det är helt omöjligt att inte gå vidare och även sträckläsa hans Darwins idé.

Ulfstrand har verkligen tagit in med hela sitt väsen hur evolutionen funkar. Hans prosa knakar av föränderlighet.

När valarna blir vattendjur efter att ha varit ett slags obemärkta krumryggiga antiloper.

Eller när kalråttorna bygger sina tunnlar under Etiopiens och Somalias betonghårda öknar.

Då är Ulfstrand där och förstår vad som händer, kan förklara hur det kommer sig att de lever som termiter, med en enda hona och resten sexuellt inaktiva slavar.

Det behövs ingen avsikt
En enda invändning har jag mot hans sätt att resonera.

Han sätter det sexuella urvalet i centrum på ett sätt som ger intryck av att allt levande har en kalkylerande vilja att föra sina gener vidare. Som om påfågelhannarna hade en avsikt med sitt prål.

Men att tänka så är onödigt, eftersom livet är kort och evolutionen lång.

En annan berättelse
Och det får ideologiska konsekvenser, liksom så mycket inom populärvetenskapen. I centrum hamnar individens ansträngningar för att sälja sig eller sin produkt.

Man önskar sig inför det stundande Darwinjubileet en mer socialistisk och mindre västerländsk berättelse. (Som finns där i fakta som ständigt växer, och i Darwins idé, som är och förblir helt ostraffbar.)

En berättelse om överlevnad. En berättelse om samarbete och kollektiv list.

Där individens framgång på kort sikt hör en oberäknelig framtid till. Där mångfalden regerar.

Fotobok: Kaxiga fåglar.
Bilder: Brutus Östling.
Text: Staffan Ulfstrand.
Förlag: Symposion.

Fackbok: Darwins idé. Den bästa idé någon någonsin haft och hur den fungerar idag.
Författare: Staffan Ulfstrand.
Förlag: Symposion.