Redan före den kontroversiella lagändringen ökar nu ansökningarna om F-skattsedel hos Skatteverket. LO varnar för att ändringen kan försämra anställningsskydd och arbetsmiljö.

Regeringen presenterade de nya reglerna om F-skattsedel i somras och genomför dem efter snabb behandling redan till årsskiftet.

Det räcker nu med att ha bara någon enstaka arbetsgivare för att få F-skattsedel. Huvudsyftet enligt regeringen är att göra det lättare för främst sjukvårdspersonal att hyra ut sig själva som egna företagare även om de bara har kommunen som arbetsgivare.

– Vi har ännu inga siffror men vi ser att det har kommit in fler ansökningar från den här typen av grupper. De som tidigare skulle ha fått avslag på sina ansökningar, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Sjukvårdspersonal hyrs ut
– Det kan vara läkare och sjuksköterskor, men också säljare eller chaufförer som hyr ut sig själva till olika åkerier. De har inte kunnat få F-skattsedel förut.

– Ett år hade vi beteshackare från Litauen som skulle hacka betor hos många olika bönder.  De fick då ta ”tillfälliga tjänsteuppdrag” hos varje enskild bonde men skulle nog nu kunna ansöka om näringsverksamhet, säger Pia Blank Thörnroos.

Redan i dag är det väldigt få som får avslag på sin ansökan om F-skatt. Men enligt Svenskt Näringsliv skulle många fler ansöka om F-skatt om det bara var möjligt.

Sämre arbetsrätt
Men enligt LO finns en fara med den nya lagen. Det är att arbetsgivare nu sätter i system att kräva F-skatt av sina anställda och hyr in dem som egna företagare.

Både anställningsskydd och arbetsmiljö kan därmed försämras.

I dag finns cirka 750.000 utfärdade F-skattsedlar. Omkring hälften av dem ägs av enskilda personer och resten av företag.

Först om cirka tre månader kan Skatteverket, enligt Pia Blank Thörnroos, göra någon närmare analys av hur den nya lagen fungerar.