Utländska företag provborrar i berggrunden för att lokalisera brytvärda uranförekomster. Inom Sveriges gränser har man beräknat att det finns omkring 80 procent av uranet som är känt i Europa.

Kommuner som hemsöks av företag som tillåts borra på deras mark är oroliga och försöker stoppa den miljöfarliga kommande verksamheten. Man prövar alla sätt att sätta stopp genom överklagande till miljömyndigheternas ansvariga, med flera. Detta för att man anser att grundvattnet och naturen kommer att allvarligt ta skada när restprodukterna som vid all malmbrytning hamnar ovan jord.

Nu är det så, att sedan alliansen och socialdemokraterna i riksdagen röstade för Lissabonfördraget är det EU som bestämmer och upphäver svensk lag och därför blir det uranbrytning i vårt land. På så sätt är vi överkörda och inga protester kommer att ha någon verkan.

Men vid valet nästa år till EU-parlamentet kan man välja partier som vill försvara vår demokrati och självständighet. Dessa är Junilistan som vill försvara vår rätt till självbestämmande inom unionen. Vidare har vi vänsterpartiet som förut ville lämna EU, men nu börjat sväva på målet sedan man traktar efter regeringstaburetter. Miljöpartiet har ju redan tidigare ändrat sig i EU-frågan för att blidka Mona Sahlin.

Till sist har vi nationalistpartierna som vill lämna EU, men inte kan betraktas som ett seriöst alternativ för de flesta människor. Särskilt nu när Fredrik Reinfeldts moderater ställer hårdare krav i flyktingpolitiken som ligger i linje med nationalisternas önskemål.

Lasse Ljungh