Årets fackliga fall ser ut att bli drygt hälften så stort som fjolårets.
– Fortfarande en kraftig minskning, säger forskaren Anders Kjellberg.
Kanske inträffar också snart något helt nytt: att facket inte ökar i lågkonjunktur.

Det är höst och finanskris. Arbetsmarknadens ohälsa är fortfarande mental; varsel har kommit, men ännu inte den följande arbetslösheten.

Historiskt vänder sig fler anställda till facket i en tid som denna, med lågkonjunkturen annalkande. Men den här gången kan det bli annorlunda.

Fortfarande nedåt
Fackets kurva lutar fortfarande så starkt nedåt att den kan bli svår att vända och styra uppåt.

Under årets första halvår tappa-de LO:s förbund 40.000 medlemmar. Under årets tredje kvartal har ytterligare 15.000 lämnat facket.

Det tyder på att takten på minskningen avtar för varje kvartal. Men med en försiktig kalkyl för fjärde kvartalet blir årets minskning ändå stor, drygt hälften så stor som fjolårets ras.

– Det är allvarligt för de fackliga organisationerna, säger Anders Kjellberg som forskar om fack och arbetsgivare vid sociologiska institutionen i Lund.

Frustration
På LO:s förbund har frustrationen varit stor i snart två år. Lika stora har hoppen om en ljusning varit, liksom satsningarna på medlemsvärvning.

Så också nu: Kanske syns en vändning.

– Vi har nått botten och är på väg upp, säger Lars Jönsson, verksamhetschef på Handels.

Först i oktober syns storsatsningen i statistiken, däri ligger en stor del i hans hopp.

Hotell- och restaurangfacket som också började storsatsa i augusti ser att september är värvarnas bästa månad i år, med 640 nytillkomna. Men totalt sett har förbundet det dystraste utfallet inom LO: minus 14 procent hittills i år.

Krisigt
I Sverige har finanskrisen för den enskilde främst visat sig i höjda boräntor. Familjer försöker i stället sänka andra kostnader och då kanske a-kassa och fack förlorar när kostnaden vägs mot nyttan, tror Anders Kjellberg.

Men också när den verkliga lågkonjunkturen kommer – förmodligen i början av nästa år – kan det bli den första när facket och a-kassan inte får fler medlemmar. Nya regler för a-kassan gör den utvecklingen trolig, enligt Anders Kjellberg.

Den 1 juli 2009 behöver en anställd bara ha varit med i a-kassan i sex månader (i stället för tolv) för att kvalificera sig till ersättning. Med tanke på att det mellan varsel och uppsägning kan gå flera månader, och med tanke på att uppsägningstiden sedan kan vara ännu längre, blir det teoretiskt möjligt för en tillsvidareanställd att vänta med att gå med i a-kassan till dess att hon eller han blir uppsagd, resonerar Kjellberg.

Ökning
Byggnads har under den senaste månaden sett en ökning bland antalet aktiva medlemmar.

– Vi hoppas och tror att det vänder i år, säger andre förbundsordförande Thomas Gustavsson.

Ökningen i september beror på att ett stort antal studerande har blivit lärlingar och därmed registrerats som aktiva medlemmar. Förbundets totala antal medlemmar går fortfarande ner.

Thomas Gustavsson säger att avdelningarna märker av det tusental varsel som är lagda i branschen.

– När konjunkturen vänder vill man ha tryggheten, säger han.

FAKTA / Antalet medlemmar

  30 september
 
Minskning
hittills 2008
Kommunal 514 983 –14 885
IF Metall 392 148 –15 791
Handels 149 200 –5 051
Seko 137 377 –3 109
Byggnads 114 674 –3 071
Transport 62 010 –2 526
Skogs- o trä 47 410 –1 987
Hotell- o rest. 39 744 –6 299
Livs 37 916 –2 250
Fastighets 34 774 –1 450
Elektrikerna 25 953 +116
Grafikerna 21 078 –1 340
Pappers 20 3121 – 849
Målarna 15 353 –162
Musikerna 2 845 –258
Hela LO 1 616 407 –58 912

FAKTA / Organisationsgrad

  • Under årets tre första kvartal har LO-förbunden förlorat 3,5 procent av sina medlemmar. 2007 förlorade LO-förbunden 8 procent (och alla svenska fackförbund i genomsnitt 6 procent.)
  • Mellan 2000 och 2006 minskade organisationsgraden bland anställda i Sverige med 0 till 1 procentenhet om året. 2007 var minskningen 4 procentenheter, från 77 till 73 procent.
  • De fackliga a-kassorna förlorade 2007 så mycket som 10 procent av medlemmarna.