Det blir inget tredje avtalsår för Byggnads. I dag, tisdag, sa förbundet upp avtalet och lämnade över ett förslag till ett nytt avtal till arbetsgivarna, men det kom inga nya lönekrav.

– Vi begär inga nya löneökningar utan håller oss till LO-samordningen. Vi förutsätter att det vi kom överens om i avtalet 2007 ska gälla, säger Hans Tilly, ordförande i Byggnads.

Facket vill slå samman de två avtalen som det i dag har på byggområdet: byggavtalet och anläggningsavtalet.

– Avtalen gränsar till varandra och innehåller till 90 procent samma text. Det blir enklare för alla om det bara finns ett avtal att förhålla sig till, säger Hans Tilly.

Reda ut begreppen
Att förbundet väljer att säga upp det tredje avtalsåret för att få igenom förenklingarna beror på att sådana frågor annars hamnar i skymundan bakom lönefrågorna, enligt Hans Tilly. Han tycker också att parterna behöver reda ut begreppen i avtalet som nu gäller.

– Sedan 2007 är vi inte ens överens med arbetsgivarna om vad vi är överens om. Det är ohållbart i längden och det vill vi reda ut.

Enhetliga regler
Byggnads har i dag på eftermiddagen lämnat ett färdigt förslag till ett nytt avtal till Sveriges Byggindustrier. Facket vill bland annat ha enhetliga regler för arbetstid och övertidsersättningar och förbättrad arbetsmiljö med bättre standard i byggbodarna. 

– Vi vill bara förenkla och förbättra. Förslagen innebär inga ökade kostnader, säger Hans Tilly.

Motparten förvånad
Bo Antoni, vd för Sveriges Byggindustrier är förvånad över Byggnads beslut att säga upp avtalet.

– Det kom helt oväntat, men nu när det har hänt får vi se det som en möjlighet att diskutera ett modernt medarbetaravtal, säger han.

Arbetsgivarna vill gå längre än facket och skapa ett så kallat medarbetaravtal för hela branschen. Ett avtal ska då gälla både arbetare och tjänstemän.

– Att slå samman två avtal kan vara ett första steg på vägen, men vi vill ju inte slå samman två utan snarare 15.

”Låter utmärkt”
Byggnads avtalsförslag vill Bo Antoni inte kommentera då han ännu inte läst det.

– Förenklingar och förbättringar utan kostnader låter ju alldeles utmärkt. Det vill vi också ha, men sen kan man ju ha olika uppfattning om vad som är en förbättring, säger han.

De båda avtalen inom byggsektorn som nu sagts upp löper ut om sex månader.

FOTNOT: Elektrikerna säger inte upp sitt tredje avtalsår. Inte heller något av förbunden i Facken inom industrin har valt att förhandla på nytt.