För den som är ovan kan mycket otäckt hända på sommarjobbet. Men ungdomar har ofta sämst kontroll på vilka försäkringar som finns, enligt Stefan Gradin på fackens hjälptelefon.

Hela sommaren har Stefan Gradin besvarat samtal från ungdomar på olika arbetsplatser genom fackets hjälptelefon.

Drygt 110 av samtalen har varit rena försäkringsfall.

– Det finns dessutom ett mycket stort mörkertal bland ungdomar som har rätt till ersättning från någon försäkring. Men många vet ju inte ens vad ett kollektivavtal är och om de skulle göra illa sig på jobbet så skulle de inte alls tänka på någon avtalsförsäkring.

– Men vi försöker informera alla som ringer om att försäkringar finns som en del av avtalet, som en del av tryggheten på deras arbetsplats.

Skärskador
För sommarjobbande ungdomar blir försäkringar främst aktuella då det händer någonting och de gör sig illa.

– En del har skurit sig. Det händer i ganska många branscher, allt från restaurangbiträden till industriarbetare. Det kanske är ett djupt sår så man måste vara borta ett tag.

– Så har en del ungdomar lyft alldeles för tungt och undrar vad som gäller när de har fått ont i ryggen.

En annan kategori är de som skadar sig i olyckor till eller från jobbet. Men alla sådana skador ska trafikförsäkringen numera täcka.

– Ofta är det också föräldrarna som ringer. Ungdomarna själva har inte så stor insikt i avtalsförsäkringar, men mamma och pappa vet att på deras arbetsplatser så finns det.

Bristande information
I somras pratade Stefan Gradin – i en chatt på internet – med sommar­arbetande ungdomar. Av frågorna att döma var det tydligt att många varken hade fått skriftlig eller muntlig anställnings­information.

Och Stefan Gradin är kritisk till hur anställningen för många ungdomar går till.

– När du och jag börjar ett jobb får vi skriva på ett anställningsavtal första dagen. Men över hälften av de ungdomar som ringer oss har inte fått skriva på någonting. Sommararbetande ungdomar behandlas på ett annat sätt. Det behöver inte skrivas papper, det är muntliga avtal. Det verkar som om arbetsgivarna ofta delar upp arbetstagarna i två grupper, fast personal och vikarier, som sommarjobbande och de som jobbar extra.

– Men jag har också haft arbetsgivare som har ringt och frågat hur de ska göra för att deras sommar­anställda ska ha schysta försäkringar.

– Och då blir man ju glad, säger Stefan Gradin.