Socialdemokraterna satsar 130 miljoner på säkrare arbetsmiljö i sin alternativa budget.

– Vi satsar 100 miljoner mer än regeringen. Efter deras neddragningar är det viktigt att bygga upp arbetsmiljöarbetet igen, säger Berit Högman, socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson.

Ökade anslag
Ökade anslag med 100 miljoner om året. Det hade Arbetsmiljöverket fått under de kommande tre åren om socialdemokraterna hade fått bestämma. I partiets skuggbudget, som presenteras om en dryg vecka, satsas totalt 130 miljoner på arbetsmiljöarbetet.

– Vår idé och vision om ett hållbart arbetsliv där man kan hålla hela livet kräver investeringar i arbetsmiljön, säger Berit Högman.

Tillskottet till Arbetsmiljöverket skulle enbart gå till fler inspektioner. Främst skulle inspektionerna öka i de mest olycksdrabbade branscherna, så som byggbranschen och tillverkningsindustrin. Men även småföretagen skulle inspekteras oftare och en särskild satsning skulle göras på kvinnors arbetsmiljö med fokus på ensamarbete. 

Kompetensutveckling
Förutom de ökade anslagen på Arbetsmiljöverket vill socialdemokraterna satsa 20 miljoner per år på kompetensutveckling för regionala skyddsombud

– De har ofta väldigt god kunskap om fysisk arbetsmiljö men det behövs kompetensutvecklig framför allt inom den psykosociala arbetsmiljön som oftare är ett problem för kvinnor, säger Berit Högman.

Hon tillägger att kvinnors arbetsmiljöproblem och arbetsskador dessutom blivit eftersatt i forskningen, där männen och deras jobb oftast är i fokus. Därför vill partiet ge ett riktat forskningsanslag på 10 miljoner nästa år och lika mycket 2010.

– Det har forskats för lite på hur kvinnors arbetsskador kan förebyggas och hur man kan rätta till de problem som redan finns.

Tummen ner för regeringens satsning
Satsningarna på arbetsmiljöarbetet är, enligt Berit Högman, nödvändiga för att minska riskerna och arbetsplatsolyckorna. Regeringens satsning på 33 miljoner extra till Arbetsmiljöverket som ska användas till en informationssatsning ger hon inte mycket för.

– Informationskampanjer är det ingen poäng alls med. Alla pengar vi vill satsa är till verkligt arbetsmiljöarbete och till forskningen på kvinnors arbetsmiljö.

–  Vi tror att arbetsmiljöarbete så som det alltid bedrivits är bra, men det krävs att de regionala skyddsombuden har bra kompetens. Och det krävs att det finns resurser hos Arbetsmiljöverket för att göra inspektioner, annars blir det inte på riktigt, utan bara på låtsas, säger hon.