– Socialförsäkringen är på reträtt och försäkringsbranschen tar terräng.

Håkan Svärdman, välfärsanalytiker på Folksam, använde militära termer när han i dag, fredag, presenterade bolagets välfärdsbarometer.

Enligt honom sviktar förtroende för välfärdsstaten, vilket innebär att människor allt mer söker sig till privata försäkringslösningar.

Nästan var tredje svensk har en privat sjuk- eller arbetslöshetsförsäkring.

Sänkte ersättningsnivåer, striktare tillämpning och ändrade skatteregler har bidragit till att det offentliga försäkringsskyddet urholkats.

Håkan Svärdman är kritisk till att denna regering, liksom de föregående regeringarna, gjort snabba förändringar i socialförsäkringarna främst av statsfinansiella skäl.

Han uppmanade regeringen att så snabbt som möjligt tillsätta en parlamentarisk utredning om socialförsäkringssystemet.

I dag står mellan 300.000 och 400.000 personer utanför systemet.