LO:s hemsida om personlig försäkringsinfo läggs upp på 16 språk. Ett välkommet bidrag till LO-Folksams informationscentrum i Malmö som redan tar emot tiotusentals samtal på olika språk.

Den första december förra året togs LO:s hemsida ”medlemskvarten” i bruk – på svenska.

Där finns kort information om försäkringar. Men framför allt är hemsidan ett lätt sätt att anmäla sig till en medlemskvart, det vill säga den personliga information om försäkringsskyddet som alla medlemmar har rätt till.

Ny målgrupp
Du skriver in ditt namn och var du kan nås, så tar någon från förbundsavdelningen kontakt med dig.

Hemsidan kompletteras nu med information på 16 språk. I den nya målgruppen finns bland andra de som förstår försäkringsuppgifterna bättre på arabiska, bosniska, persiska, spanska och somaliska.

Liksom på den svenska hemsidan ska det finnas en ingång där besökare kan anmäla sig för att få personlig information.

– Men på de övriga språken kommer den här förfrågan att hamna hos informationscentrumet i Malmö som får ordna information eller hänvisa dem vidare, säger Åke Henriksson på LO.

Stor efterfrågan
I dag förmedlar infocentrumet i Malmö all information om försäkringar. Och efterfrågan är stor.

– Under förra året fick de ta emot fler än 80.000 samtal, säger Åke Henriksson.

– Främst är det de stora förbundens medlemmar som hittat till medlemskvarten på nätet, och de flesta samtalen har kommit från medlemmar inom IF Metall och Kommunal.

Hemsidan kommer att öppnas på de olika språken från den 1 januari 2009.

Adressen är www.medlemskvart.lo.se.