Olika förbund har olika försäkringar för sina medlemmar. Men så småningom ska alla ha infört samma grundförsäkringar.
– Många förbund har just nu inte ekonomi för att genomföra beslutet, säger Åke Henriksson på LO.

Avtalsförsäkringarna är i dag mycket snarlika för alla LO-­för­bund.

Men med medlemsförsäkringarna är det annorlunda. De omfattar bara medlemmar i facket och bekostas av den fackliga medlemsavgiften.

Baspaket
Som synes i listan här intill har olika förbund valt olika omfattning på sina fackliga medlems­försäkringar.

2004 tog LO-kongressen därför ett beslut om att på sikt införa ett baspaket med fyra medlemsförsäkringar som ska vara desamma i alla LO-fack.

Försäkringspaketet, som döptes till LO-paketet, omfattar hem­försäkring, olycksfallsförsäkringen TFF, barngrupplivförsäkring och TGL efterskydd, vilket är en förlängning av efterskyddet till den tjänstegrupplivförsäkring som ingår i avtalsförsäkringarna.

Sex fack på fyra år
Efter fyra år har sex fack antagit LO-paketet.

– Det är både en ekonomisk och tidsmässig fråga, men det är inte lätt när det ser ut som det gör just nu för facken, säger Åke Henriksson på LO.

– Men när ett stort förbund som Kommunal gick in i LO-paketet vid årsskiftet gjorde det att antalet medlemmar som omfattas ändå ökade kraftigt.

Det står varje fack fritt att avgöra när det ska gå med i LO-paketet.

Det är också upp till facken själva att avgöra om ytterligare försäkringar ska tas för medlemmarna.

Andra typer av försäkringar
Som synes i listan har flera förbund andra typer av försäkringar utöver de fyra som ingår i LO-paketet.

För Olycksfallsförsäkring TFF finns det också fortfarande små skillnader i villkoren mellan de sex fack som antagit LO-paketet.
För övriga fack som har slutit Olycksfallsförsäkring TFF för sina medlemmar, men där det inte är en del av LO-paketet, kan skillnaderna i villkoren vara betydligt större.

Medlemsförsäkringar som LO-förbunden har tecknat

LO-paketets försäkringar Övriga försäkringar
  Hem-
försäkring
Olycksfalls-
försäkring
Barn-
gruppliv
Efterskydd
Tjänstegruppliv
TGL
Gruppliv-
försäkring
Inkomst-
försäkring
Ansvars-
försäkring
Rehab-
försäkring
Byggnads   Ja Ja Ja Ja      
Elektrikerna Ja Ja Ja Ja Ja Ja    
Fastighets Ja Ja Ja Ja        
Grafikerna   Ja   Ja        
Handels Ja Ja       Ja    
Hotell- och restaurang Ja       Ja      
IF Metall   Ja   Ja        
Kommunal Ja Ja Ja Ja   Ja    
Livs Ja Ja Ja Ja   Ja    
Musikerna             Ja  
Målarna Ja Ja Ja Ja Ja      
Pappers Ja Ja Ja Ja        
Seko   Ja Ja Ja   Ja    
Skogs-
och trä
  Ja   Ja        
Transport Ja Ja Ja     Ja   Ja

Dessa försäkringar har LO-facken slutit för sina medlemmar. Observera att försäkringarna
kan se olika ut mellan förbunden. De förbund som antagit LO-paketets försäkringar är blåmarkerade.